Raalte

Vrijwillig, Raalte

Vrijwilligersfuncties VluchtelingenWerk

Kantoor VluchtelingenWerk in Raalte
In iedere gemeente in Nederland wonen vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Deze mensen hebben zich na een periode van onzekerheid in een stad of dorp mogen vestigen. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk ondersteunen deze statushouders in het proces naar zelfredzaamheid.

  • Maatschappelijk begeleider (spoed!)

Als maatschappelijk begeleider maak je cliënten wegwijs in de buurt en regel je zaken als uitkeringen, verzekeringen, huis- en tandarts en onderwijs. Tijdsbesteding: 2 dagdelen per week.  Lees meer over deze vacature.

  • Juridisch begeleider

Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden informatie en ondersteuning aan vluchtelingen bij juridische (asielgerelateerde) zaken, waaronder de procedure voor gezinshereniging. Tijdsbesteding: 2 dagdelen per week. Lees meer over deze vacature.

  • Administratief vrijwilliger

Je bent als vrijwilliger medeverantwoordelijk voor de administratieve verwerking van cliënt- en vrijwilligersgegevens van de locatie. Tijdsbesteding: 1 dagdeel per week. Lees meer over deze vacature.

 

Inburgering (Spoed!)
Vluchtelingen en migranten leren de Nederlandse taal door het volgen van een inburgeringscursus. Ook leren ze daar meer over regels en gebruiken in Nederland. VluchtelingenWerk is een van de aanbieders van inburgeringscursussen. Vrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol.

  • Administratief vrijwiliger Inburgering

VluchtelingenWerk heeft te maken met veel cliënten en vrijwilligers, daarom is een gedegen administratie van groot belang. Als administratief medewerker bied je ondersteuning aan teamleiders en vrijwilligers op een locatie. Lees meer over deze vacature.

  • Coordinator vrijwilligers

Als coördinator ben je naast de teamleider het aanspreekpunt voor taalcoaches en klassenassistenten. Je voert onder meer kennismakingsgesprekken met nieuwe vrijwilligers waarbij je uitleg geeft over hun werkzaamheden. Lees meer over deze vacature.

  • Taalcoach (met spoed meerdere taalcoaches)

Als taalcoach bied je individuele taalondersteuning aan één of meerdere inburgeraars. Centraal staat het vergroten van de taalkennis en het doorbreken van angst om de Nederlandse taal te spreken. Tijdsbesteding: 2 uur per week. Lees meer over deze vacature.

  • Klassenassistent

Als klassenassistent ben je bezig met het begeleiden, ondersteunen en coachen van cursisten bij het leren van de Nederlandse taal tijdens de inburgeringsfase. Je bent ondersteunend aan de docent, je bent niet verantwoordelijk voor de inhoud van de les. Tijdsbesteding: 4 uur per week. Lees meer over deze vacature

Projecten

  • Voorlichter – project Bekend maakt Bemind

Met het project 'Bekend maakt Bemind' wil VluchtelingenWerk het draagvlak voor vluchtelingen bevorderen. In het project wordt door teams voorlichting gegeven en ontmoeting georganiseerd op scholen en bij organisaties. Voorlichtingsteams bestaan uit twee vrijwilligers, waarvan één met een vluchtelingachtergrond. Tijdsinvestering: ongeveer 1 dagdeel per week, flexibel in te zetten. Lees meer over deze vacature.

Interesse?
Aanmelden voor vrijwilligerswerk kan door het invullen van ons aanmeldformulier. Je ontvangt een bevestiging en krijgt binnen 5 werkdagen een reactie van een van onze medewerkers. Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen, stuur dan een mail naar vrijwilliger@vluchtelingenwerk.nl.

Stage
Bekijk de aparte stagepagina voor meer informatie over onze MWD-stages en SJD-stages.

Deel dit met anderen