VIP 18

Nederland is voor statushouders in het begin heel complex. In VIP 18 krijgt de vluchteling een traject op maat aangeboden.

Dit gebeurt o.a. door ondersteuning bij vestiging, het vergroten van de zelfredzaamheid en voorbereiding op het ondertekenen van de participatieverklaring. Denk hierbij aan activiteiten als:

  • Uitvoeren van een brede intake.
  • Onafhankelijke Voorlichting over inburgering en inburgeringsaanbod.
  • Uitvoeren van workshops voorafgaand de ondertekening van de participatieverklaring.
  • Begeleiding / coaching door vrijwilligers conform een trajectplan.
  • Opstellen van een nulmeting, tussenmeting en eindmeting op de domeinen huisvesting, financiën, sociaal netwerk, tijdsbesteding, werk en opleiding, maatschappelijke participatie op basis van de Zelfredzaamheids-Matrix.

De begeleiding gebeurt door deskundige vrijwilligers, ondersteund door agogisch medewerkers. Het VIP 18  traject duurt 18 maanden. Er bestaan ook kortere varianten: VI- 8 en VIP 12 (respectievelijk 8 en 12 maanden).

AddToAny

Delen Tweet Delen Delen Mail