Wat doet VluchtelingenWerk Oost Nederland?

VluchtelingenWerk Oost Nederland zet zich in voor asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers in haar werkgebied. Onze belangrijkste werkzaamheden zijn: ondersteuning bij de asielprocedure, taalmaatjes (individuele taalondersteuning), wegwijs maken in de lokale en Nederlandse samenleving, informatie- en advies en ondersteuning bij inburgering. Ook voeren wij een aantal projecten uit

 • Toelating en terugkeer

  Bescherming bij toelating is een belangrijke kerntaak van VluchtelingenWerk. Het bestaat onder andere uit het geven van voorlichting over de asielprocedure, vluchtverhaalanalyse en het opstellen van een juridisch actieplan (ondersteuning...

  Lees verder
 • Ondersteuning bij vestiging en integratie

  Ondersteuning bij vestiging en integratie is een integraal aanbod, waarbij vergunninghouders een traject op maat krijgen aangeboden.

  Lees verder
 • Taalmaatjes

  De beste manier om Nederlands te leren is via de omgang met Nederlanders. Dat geldt niet alleen als je als anderstalige met specifieke leervragen zit tijdens of na je inburgering. Dat geldt ook als je al aan het werk bent en je de vaktaal nog niet...

  Lees verder
 • (Arbeids)participatie

  Een leven in veiligheid is pas compleet als je je kunt ontwikkelen en jezelf nuttig kunt maken. Werk is voor vluchtelingen van doorslaggevend belang. Het is de sterkste integratiemotor om een plek in de maatschappij te veroveren. ...

  Lees verder
 • Inburgering

  Inburgeraars zijn zelf verantwoordelijk voor het inkopen en betalen van een inburgeringstraject.

  Lees verder
 • Integrate with VluchtelingenWerk (RefugeeWork)

  Under the integration law, immigrants and refugees are required to personally procure and pay for their integration programme.

  Lees verder
 • Informatie- en advies

  Het informatie- en adviespunt is een laagdrempelige voorziening waar onafhankelijke informatie en zo mogelijk advies gegeven wordt over specifieke onderwerpen waar vluchtelingen en andere nieuwkomers mee te maken krijgen. In voorkomende gevallen...

  Lees verder
 • Regionaal Steunpunt Rechtshulpverlening

  Om medewerkers van VluchtelingenWerk èn externe partners met complexe vragen op het gebied van vreemdelingenrecht te ondersteunen heeft VWON een Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming opgezet.

  Lees verder
 • Noodfonds voor vluchtelingen

  Naast alle begeleiding en projecten, heeft VluchtelingenWerk ook een Noodfonds. Dit Noodfonds geeft cliënten financiële ondersteuning bij hoge legeskosten, een acute medische behandeling, de kosten om een gezin te herenigen en andere...

  Lees verder

Kom in actie voor vluchtelingen op Koningsdag 2018