(Arbeids)participatie

Een leven in veiligheid is pas compleet als je je kunt ontwikkelen en jezelf nuttig kunt maken. Werk is voor vluchtelingen van doorslaggevend belang. Het is de sterkste integratiemotor om een plek in de maatschappij te veroveren.
Helaas hebben veel vluchtelingen een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dat komt bijvoorbeeld omdat hun taal nog niet goed genoeg is, omdat ze geen professioneel netwerk hebben of omdat hun diploma's niet worden erkend. Het merendeel van de vluchtelingen staat echter te trappelen om aan de slag te gaan en is ontzettend gemotiveerd.

VluchtelingenWerk Oost Nederland zet zich in om vluchtelingen aan de slag te helpen. We werken met jobcoaches (vrijwilligers) die helpen met:

  • het begeleiden van vluchtelingen en andere nieuwkomers in hun zoektocht op de Nederlandse arbeidsmarkt
  • het samen met de vluchteling opstellen van een CV, het beoordelen van vacatures en het leren solliciteren
  • het begeleiden van vluchtelingen in het verkrijgen van de benodigde werknemersvaardigheden
  • het verkrijgen van leer-werktrajecten, vrijwilligerswerk of stages
  • het opbouwen van een netwerk van bereidwillige werkgevers

Arbeidsparticipatie wordt door VluchtelingenWerk Oost Nederland deels uitgevoerd als reguliere dienst en deels via projecten, zoals VIP.

Wilt u meer informatie of wilt u zich inzetten als vrijwilliger? Neem dan contact op via arbeidsparticipatie@vwon.nl of kijk bij onze vacatures.

Deel dit met anderen