Informatie- en advies

Het informatie- en adviespunt is een laagdrempelige voorziening waar onafhankelijke informatie en zo mogelijk advies gegeven wordt over specifieke onderwerpen waar vluchtelingen en andere nieuwkomers mee te maken krijgen. In voorkomende gevallen worden vanuit het I&A ook externe informatie of voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd voor groepen mensen.

Doelgroep(en)
Mensen met vragen op het gebied van inburgering, materiële rechtspositie of de
Vreemdelingenwet die direct of indirect betrekking hebben op de doelgroep vluchtelingen
en andere nieuwkomers.

Doel
Effectief beantwoorden van vragen op het gebied van inburgering, materiële rechtspositie en de Vreemdelingenwet.
Cliënten waar mogelijk verwijzen/toeleiden naar reguliere voorzieningen.
Periodiek (in principe kwartaalsgewijs) signaleren van relevante ontwikkelingen aan opdrachtgever.

Activiteiten/diensten
Verstrekken van informatie over:

  •     Wet Inburgering in Nederland
  •     Wet- en regelgeving vreemdelingen/vluchtelingen
  •     Mogelijkheden voor participatie in lokale samenleving
  •     Functies en werkwijzen gemeentelijke instellingen
  •     Materiële rechtspositie

Deel dit met anderen