Noodfonds voor vluchtelingen

Naast alle begeleiding en projecten, heeft VluchtelingenWerk ook een Noodfonds. Dit Noodfonds geeft cliënten financiële ondersteuning bij hoge legeskosten, een acute medische behandeling, de kosten om een gezin te herenigen en andere uitzonderlijke situaties die niet onder de reguliere voorzieningen vallen.

Gezinshereniging
De meeste aanvragen worden gedaan in het kader van gezinshereniging. Het lukt veel vluchtelingen niet om het hele bedrag van vliegtickets bij elkaar te krijgen en het Noodfonds kan hen met een gift of een lening verder helpen. Donateurs, kerken, bedrijven en donateurs van de landelijke vereniging VluchtelingenWerk vullen het Noodfonds.

Randvoorwaarden
Er zijn veel randvoorwaarden aan het krijgen van een gift of lening. Het Noodfonds is snel leeg en daarom wordt elke aanvraag zorgvuldig bekeken. Ook is er in de meeste gevallen een drempelbedrag ingesteld wat de vluchtelingen zelf moeten bijdragen. Meer informatie vindt u in het Noodfondsverslag 2013.

Geld doneren
Als u mee wilt helpen om dit noodfonds te vullen, dan kunt u geld overmaken naar bankrekening NL11 INGB 0004 2956 61 van VWON te Arnhem  onder vermelding van 'gift noodfonds'.

U kunt ons ook steunen bij de sponsorloop van september 2015. Zie meer info: https://www.justgiving.nl/nl/events/1082-bridge-to-bridgeloop-2015-vluchtelingenwerk-oost-nederland
 

Deel dit met anderen