Taalhuis

Onze locaties in Renkum en Rheden hebben samen met andere partners een Taalhuis gestart. Vandaaruit geven ze in Renkum individuele taalbegeleiding aan zo'n 30 vluchtelingen. Ook is er een taalpunt van de bibliotheek op het kantoor in Renkum. In de gemeente Rhenen zijn twee conversatiegroepen gestart waarbij de nadruk ligt op het spreken (groepsgewijs). Daarnaast start men binnenkort met de VoorleesExpress.

Maar liefst 1 op de 9 mensen in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. En 1 op de 7 personen heeft een achterstand op het gebied van digitale vaardigheden. De vele initiatieven op het gebied van formele en non-formele educatie van de partners afzonderlijk blijken niet voldoende om deze achterstanden te bestrijden. Met de samenwerking is nu een sluitend netwerk gevormd, opdat meer mensen bereikt en geholpen kunnen worden. Binnen het samenwerkingsverband is voor elke (taal)vraag een geschikt aanbod in de eigen woonomgeving voorhanden. Dat kan een praatgroep zijn, een digitaal oefenprogramma, een taalvrijwilliger die helpt met het aanvragen van documenten of toeslagen, een cursus om te leren omgaan met de digitale overheid etc.

De samenwerkingspartners van het regionale Taalhuis, gemeenten Rheden, Renkum en Rozendaal, Vluchtelingenwerk Nederland, ROC Rijn IJssel, welzijnsorganisaties Huis van Renkum, Renkum voor elkaar en Radar Uitvoering Oost en de Bibliotheek Veluwezoom stelden gezamenlijk een driejarig uitvoeringsplan op om laaggeletterdheid aan te pakken en digitale basisvaardigheden van inwoners uit de gemeenten Rheden, Renkum en Rozendaal te versterken. Met de ondertekening van een intentieverklaring ging het Taalhuis Veluwezoom maandag 8 mei officieel van start.

Kijk op www.taalhuisveluwezoom.nl

 

ook in andere gebbieden wordt er vanuit een netwerk samengewerkt aan taal. Zie bijvoorbeeld het filmpje over the Next Step vanuit Overijssel.

Deel dit met anderen