Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming

Om medewerkers van VluchtelingenWerk èn externe partners met complexe vragen op het gebied van vreemdelingenrecht te ondersteunen heeft VWON een Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming opgezet.

Het steunpunt brengt vraag en aanbod bij elkaar; op een aantal locaties in het werkgebied is namelijk veel kennis opgebouwd over de begeleiding van uitgeprocedeerden maar ook over complexe gezinsherenigingen. Doel van het steunpunt is het bewaken van de juridische kwaliteit. Dit wordt onder andere bereikt door het geven van advies in individuele dossiers aan leidinggevenden van VluchtelingenWerk of externe partners. We bieden begeleiding en ondersteunen bij lastige juridische vragen en complexe dossiers.

Heb je te maken met de volgende situaties dan is het aan te raden om contact op te nemen met de RSR:

  •  uitgeprocedeerden
  •  1F
  •  voornemen tot intrekking van een verblijfsvergunning
  • complexe gezinsherenigingszaken die zijn afgewezen

Voor meer informatie over (de diensten van) het steunpunt kunt u contact opnemen met de RSR-teamleider binnen uw regio.
Regio Noord: Ditta Vos (rsr-noord@vwon.nl)
Regio Oost: Peter Hasselaar (rsr-oost@vwon.nl)
Regio Zuid: Sanne Lenaers (rsr-zuid@vwon.nl)
Regio West: Marleen Kramer (rsr-west@vwon.nl)

Deel dit met anderen