Taalmaatjes

De beste manier om Nederlands te leren is via de omgang met Nederlanders. Dat geldt niet alleen als je als anderstalige met specifieke leervragen zit tijdens of na je inburgering. Dat geldt ook als je al aan het werk bent en je de vaktaal nog niet helemaal beheerst. Vanuit dat principe werken de Taalmaatjes: mensen die hun kennis en vaardigheden op het gebied van Nederlands taal willen delen met vluchtelingen of andere nieuwkomers.

Afhankelijk van de setting is het contact meer of minder intensief. Taalmaatjes richten zich op één of meer specifieke leervragen en voeren in de regel éénmaal per week gedurende 2 à 3 uur hun werkzaamheden uit. Het accent kan zowel op lezen, spreken, schrijven als luisteren worden gelegd. Naast het vergroten van taalvaardigheid, heeft ontmoeting en wegwijs / contact binnen de lokale samenleving aandacht.

Deel dit met anderen