Zo kan Bekend Maakt Bemind ook werken!

27 toekomstige collega's luisteren ademloos naar Amjad's verhaal. Hoe hij in februari 2011 de eerste bom hoorde vallen, hoe hij 15 maanden lang met angst en beven op zijn vrouw en kind moest wachten, hoe hij zich in Nederland in anderhalf jaar tijd een nieuwe taal tot in de perfectie eigen maakte.

Je voelt de bewondering voor deze man met de minuut stijgen. Was hij bij binnenkomst toch vooral de Syrische vluchteling die een kans verdiende, hoe meer Amjad vertelt over zijn werkervaring als ICT specialist, hoe meer hij wordt gezien als een technisch goed onderlegde collega.

Gelijkwaardige collega

Wentzo Wireless is een betrokken ICT bedrijf dat Amjad een kans geeft en die kans grijpt Amjad met beide handen aan. Hij wil niets liever dan weer aan het werk in zijn vakgebied, iets moois bijdragen aan de Nederlandse samenleving en zelf in eigen onderhoud voorzien. In overleg met project Bekend Maakt Bemind (BMB) gunde Wentzo Amjad een zachte landing. We organiseerden een BMB-bijeenkomst om meer begrip te creëren maar vooral om te laten zien dat Amjad een gelijkwaardige collega is die veel te bieden heeft. Zó kan Bekend Maakt Bemind dus óók werken.

Persoonlijke verhalen vertellen

Bekend Maakt Bemind is een voorlichtingsproject van Vluchtelingenwerk. "In te veel discussieprogramma's komt de oorlogsrealiteit helemaal niet meer ter sprake, het gaat vooral over wat de stroom vluchtelingen voor 'ons' betekent en wat het prijskaartje is", vertelt projectleider Maja Wannet. "Om meer draagvlak te creëren voor vluchtelingen in Nederland, is het belangrijk dat voorlichters met een vluchtelingachtergrond hun persoonlijke verhalen vertellen over hun vroegere leven, hun vlucht en het leven in Nederland zoals het nu voor hen is. Daarna gaan we in gesprek met het publiek, mensen stellen hun vragen en er ontstaat een ontmoeting van mens tot mens, dat werkt!"

Wil jij ook een ontmoeting organiseren? Neem contact op met Maja Wannet: bekendmaaktbemind-oost@vluchtelingenwerk.nl / 06-12476734.

maandag 14 januari 2019