Missie en Visie

Onze missie luidt:
VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, breed samengestelde professionele organisatie die zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en met vele vrijwilligers inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie, primair in Nederland.

Wij zijn onafhankelijk

VluchtelingenWerk Nederland is de onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Ons land kan immers niet alleen andere landen aanspreken op het respecteren van mensenrechten, maar moet deze verantwoordelijkheid ook zelf nemen. Deze mensenrechten zijn vastgelegd in tal van internationale verdragen, die VluchtelingenWerk als leidraad neemt voor haar activiteiten. Nederland heeft de plicht vluchtelingen bescherming en een menswaardig bestaan te bieden. Daar maakt VluchtelingenWerk Nederland werk van.

Wat doen vrijwilligers bij VluchtelingenWerk? | Werken bij | VluchtelingenWerk Nederland


Recht op bescherming

VluchtelingenWerk Nederland zet zich met vele vrijwilligers in voor bescherming van asielzoekers en vluchtelingen. Dat gebeurt door het bieden van persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en integratie. Bescherming houdt meer in dan alleen de mogelijkheid bieden asiel te zoeken en te krijgen. Het betekent ook het voorkomen dat iemand wordt teruggestuurd, als hij gegronde vrees heeft voor vervolging, of als hij het risico loopt slachtoffer te worden van foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling of straf. Bescherming betekent tenslotte ook het bieden van toegang tot de samenleving, en de mogelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Samen bouwen we aan de toekomst

Dankzij de hulp van onze donateurs en vrijwilligers kunnen wij vluchtelingen helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Help jij ook mee met een gift, zodat vluchtelingen kunnen bouwen aan een leven in veiligheid?

Ja, ik help ook mee!

Onze Visie2025

We onderscheiden drie essentiële onderdelen voor vluchtelingenbescherming: juridische veiligheid (asiel), maatschappelijke veiligheid (integratie) en internationale solidariteit. Het fundament waar zij op rusten is draagvlak. Samen vormen deze onderdelen de vier thema’s van VluchtelingenWerk.

In haar werk stelt VluchtelingenWerk zowel de rechten als de behoeften en capaciteiten van vluchtelingen centraal. In een politiek en maatschappelijk klimaat dat steeds meer verhardt, en door de gevolgen van de coronapandemie, zal VluchtelingenWerk alles in het werk moeten stellen om haar ambities te realiseren.

Onze gestelde ambities voor de komende jaren zijn terug te vinden in de publicatie Visie2025.
Hier is ook een verkorte versie van: Visie2025 | De hoofdlijnen.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: