Verenigingsraad, Raad van Toezicht en Bestuur: zo zijn wij georganiseerd

VluchtelingenWerk Nederland is een vereniging met leden. De leden zijn de regionale stichtingen. Onder de regionale stichtingen vallen de lokale afdelingen en spreekuurlocaties. Op die manier is onze organisatie in nagenoeg alle opvangcentra en gemeenten actief.

Een vereniging met leden: de regionale stichtingen

De regionale stichtingen zijn zelfstandige organisaties die lid zijn van de Vereniging VluchtelingenWerk. Iedere regionale stichting bestrijkt (een deel van) een provincie of meerdere provincies en de gemeenten die er onder vallen. Onder VluchtelingenWerk Noord-Nederland vallen bijvoorbeeld alle locaties in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.

Alle regionale stichtingen op een rij

Er zijn vijf regionale stichtingen. Kijk in het bovenmenu van deze website voor een overzicht. Vanuit het bovenmenu 'In jouw regio' kun je doorklikken naar de pagina's van de regionale stichting in jouw buurt.

Lokale afdelingen

De regionale stichtingen bestrijken de lokale afdelingen in hun regio. Er zijn in totaal zo'n 320 lokale afdelingen. Sommige bestaan uit enkele vrijwilligers, andere hebben enkele betaalde medewerkers in dienst en vele vrijwilligers. Dit fijnmazige net biedt VluchtelingenWerk de mogelijkheid daar aanwezig te zijn waar vluchtelingen ons nodig hebben. De organisatie is in nagenoeg alle opvangcentra en gemeenten actief. Daarmee is VluchtelingenWerk de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf in Nederland bijstaat.

Verenigingsraad

Twee keer per jaar komen de afgevaardigden van de regionale stichtingen (de voorzitters van de regionale Raden van Toezicht) als Verenigingsraad bijeen om over de hoofdlijnen van het beleid van de vereniging te praten en daarop toe te zien.

Landelijke Raad van Toezicht

De landelijke Raad van Toezicht zal in de loop van 2017 uit zeven personen gaan bestaan die door de Verenigingsraad benoemd worden. Een zittingstermijn duurt vier jaar; een toezichthouder is maximaal een keer herbenoembaar. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit:

 • Frank Rövekamp, voorzitter
 • positie vice-voorzitter: vacant
 • Zakia Guernina, lid
 • Dagmar Oudshoorn, lid
 • Judith Schulp, lid
 • Keyvan Shahbazi, lid
 • Ton Coenen, lid

Bestuur van de vereniging

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf bestuursleden en een onafhankelijk voorzitter. Dit zijn momenteel:

 • Dorine Manson, voorzitter van het bestuur
 • Christine Hillemans, tevens directeur-bestuurder van VluchtelingenWerk Noord-Nederland
 • Mirjam Huisman, tevens directeur-bestuurder VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland
 • Tineke Parson, tevens directeur-bestuurder VluchtelingenWerk Noordwest-Nederland
 • Jacqueline de Visser, tevens directeur-bestuurder VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
 • Jan van der Werff, tevens directeur-bestuurder VluchtelingenWerk Oost-Nederland

Voor informatie over het bovenstaande kun je contact met ons opnemen via info@vluchtelingenwerk.nl.

Deel dit met anderen