Verenigingsraad, Raad van Toezicht en Bestuur: zo zijn wij georganiseerd

VluchtelingenWerk Nederland is een vereniging met leden. De leden zijn de regionale stichtingen. Onder de regionale stichtingen vallen de lokale afdelingen en spreekuurlocaties. Op die manier is onze organisatie in nagenoeg alle opvangcentra en gemeenten actief.

Een vereniging met leden: de regionale stichtingen

De regionale stichtingen zijn zelfstandige organisaties die lid zijn van de Vereniging VluchtelingenWerk. Er zijn vijf regionale stichtingen. Iedere regionale stichting bestrijkt (een deel van) een provincie of meerdere provincies en de gemeenten die er onder vallen. Onder VluchtelingenWerk Noord-Nederland vallen bijvoorbeeld alle locaties in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.

Lokale afdelingen

De regionale stichtingen bestrijken de lokale afdelingen in hun regio. Er zijn in totaal zo'n 320 lokale afdelingen. Sommige bestaan uit enkele vrijwilligers, andere hebben enkele betaalde medewerkers in dienst en vele vrijwilligers. Dit fijnmazige net biedt VluchtelingenWerk de mogelijkheid daar aanwezig te zijn waar vluchtelingen ons nodig hebben. De organisatie is in nagenoeg alle opvangcentra en gemeenten actief. Daarmee is VluchtelingenWerk de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf in Nederland bijstaat.

Verenigingsraad

Twee keer per jaar komen de afgevaardigden van de regionale stichtingen (de voorzitters van de regionale Raden van Toezicht) als Verenigingsraad bijeen.

Landelijke Raad van Toezicht

De landelijke Raad van Toezicht wordt benoemd door de Verenigingsraad. Een zittingstermijn duurt vier jaar; een toezichthouder is maximaal een keer herbenoembaar. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit:

  • Winnie Sorgdrager, voorzitter
  • Ton Coenen, vice-voorzitter
  • Mieke Baltus, lid
  • Peter Jacobs, lid
  • Judith Schulp, lid
  • Keyvan Shahbazi, lid

Bestuur van de vereniging

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf bestuursleden en een onafhankelijk voorzitter. Dit zijn momenteel:

  • Erry Stoové, interim bestuursvoorzitter
  • Mirjam Huisman, tevens directeur-bestuurder VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland èn interim directeur-bestuurder VluchtelingenWerk Oost-Nederland
  • Tineke Parson, tevens directeur-bestuurder VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland
  • Jacqueline de Visser, tevens directeur-bestuurder VluchtelingenWerk Zuid-Nederland èn interim directeur-bestuurder VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Voor informatie over het bovenstaande kun je contact met ons opnemen via info@vluchtelingenwerk.nl.

Samen bouwen we aan de toekomst

Dankzij de hulp van onze donateurs en vrijwilligers kunnen wij vluchtelingen helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Help jij ook mee met een gift, zodat vluchtelingen kunnen bouwen aan een leven in veiligheid?

Ja, ik help ook mee!

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: