Bestuurslid

Beroepskracht

VluchtelingenWerk Nederland is op zoek naar een bestuurslid (reageer uiterlijk 3 oktober)

Als bestuurslid draag je samen met de bestuursvoorzitter zorg voor de realisatie van de begeleiding en de belangenbehartiging van asielzoekers en vluchtelingen in een organisatie waarbij vele vrijwilligers zijn betrokken. Wij zijn op zoek naar een ervaren en verbindende bestuurder die grip heeft op de interne bedrijfsvoering.

Samen met de bestuursvoorzitter draag je, binnen de kaders van de Raad van Toezicht, zorg voor de ontwikkeling van strategie, beleid, cultuurvisie, organisatie- en governance structuur en sturing en verantwoording. Ook draag je zorg voor de beschikbaarheid van een adequaat en actueel producten- en dienstenpakket. Daarnaast ligt je primaire focus op de interne bedrijfsvoering.

Net als de bestuursvoorzitter, met wie je een tweehoofdig bestuur vormt, geef je hiërarchisch leiding aan de directeuren van de jou toebedeelde aandachtsgebieden en indirect aan alle medewerkers van de organisatie.

VluchtelingenWerk wil per 1 januari 2022 de huidige vijf stichtingen en de vereniging onderbrengen in één stichting. De volledige veranderperiode loopt tot en met 2023. Samen met de bestuursvoorzitter begeleid je de fusie-organisatie naar een nieuwe organisatie met een sterkere ‘wij-cultuur’ en anticipeer je op nieuwe wetgeving en veranderingen in het speelveld.

Lees hier het uitgebreide profiel.

De uiterste reactietermijn is 3 oktober 2021. De werving vindt plaats via De Vroedt & Thierry: info@devroedtenthierry.nl

 

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: