• woensdag 27 juni 2018

    Teveel inburgeraars met ontheffing naar huis

    Reactie VluchtelingenWerk Nederland op wetsevaluatie inburgeringsbeleid: In het nieuwe inburgeringsbeleid is maatwerk nodig. Ook voor de groep inburgeraars voor wie de lat nu simpelweg te hoog ligt. Ondanks grote inspanning lukt het hen niet om de vereiste examens te halen.

    Lees verder

Meer persberichten