zaterdag 12 december 2009

Afschaffing categoriaal beschermingsbeleid onverantwoord

Staatssecretaris Albayrak wil het categoriaal beschermingsbeleid afschaffen. Ondanks dat de veiligheidssituatie in landen als Somalië onveranderd is, vindt zij dit niet meer voldoende aanleiding om vluchtelingen uit deze brandhaarden in de wereld bescherming te bieden. "Consequentie van dit beleid is dat mensen teruggestuurd worden naar levensbedreigende situaties, of in Nederland op straat komen te staan", stelt Edwin Huizing, directeur van VluchtelingenWerk Nederland. "Dit is niet iets wat wij moeten willen."

Misbruik

Het speciale beschermingsbeleid voor groepen mensen die op de vlucht zijn voor willekeurig geweld is ter discussie komen te staan, omdat er volgens Justitie veel misbruik van wordt gemaakt. Hiermee wordt onder meer gerefereerd aan Somaliërs die hun vingertoppen hebben verminkt, zodat zij niet kunnen worden geïdentificeerd. Volgens de staatssecretaris profiteerden deze mensen van beleid waar zij geen recht op hadden. "Terwijl wij in Nederland juist met z’n allen hebben vastgesteld dat de situatie in Somalië zo slecht is, dat iedereen die daar vandaan komt bescherming nodig heeft", aldus Edwin Huizing.

Individueel vluchtverhaal

Volgens Albayrak is het niet nodig de speciale bescherming te handhaven, omdat voor asielzoekers uit onveilige landen afdoende beschermingsgronden bestaan. Bij deze gronden wordt echter voornamelijk gekeken naar het individuele vluchtverhaal. De asielzoeker moet dan kunnen aantonen dat het geweld in zijn land specifiek op hem is gericht. Dat is bijna ondoenlijk voor mensen die uit landen komen waar sprake is van willekeurig geweld, want hoe kun je dan bewijzen dat jij als persoon gevaar loopt?

Vangnet

VluchtelingenWerk is van mening dat er voor deze groepen mensen naast de individuele beschermingsgronden een vangnet moet blijven bestaan. "Sommige conflicten in de wereld zijn zo heftig, dat het inhumaan is mensen daar naar toe terug te sturen. Door het categoriale beleid af te schaffen, creëer je een beschermingsgat. Je kunt dan wel schermen met de Europese kwalificatierichtlijn, die volgens Justitie ook genoeg beschermingsgrond biedt, maar dan moet je die richtlijn wel op een goede manier toepassen. Zoals het nu is, zullen veel vluchtelingen onterecht worden afgewezen."

Op de tocht

De bescherming van vluchtelingen komt steeds meer op de tocht te staan. "Doel van het asielbeleid zou een goede bescherming van vluchtelingen moeten zijn. In plaats daarvan probeert de overheid hen zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Daar moet een einde aan komen. Mensen die huis en haard verlaten omdat de kogels hen daar om de oren vliegen, mag je niet in de kou laten staan."

 

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: