maandag 21 november 2016

Grote zorgen om mislukt bed-bad-brood-overleg

VluchtelingenWerk Nederland maakt zich grote zorgen om het mislukken van het overleg over bed-bad-brood tussen Rijk en gemeenten. VluchtelingenWerk vreest dat afgewezen asielzoekers op straat belanden, omdat gemeenten nu niet meer gefinancierd worden om huidige bed-bad-brood-voorzieningen te blijven bieden.

Ook veel burgemeesters benadrukken de noodzaak voor deze voorzieningen in hun gemeenten. Gemeenten willen niet dat afgewezen asielzoekers die bij hen op de stoep staan, op straat gaan zwerven. Een dak boven het hoofd is nodig, omdat nu eenmaal niet iedereen kan terugkeren naar het land van herkomst. Soms lopen er nog procedures, wordt er gewacht op documenten of is meer tijd en begeleiding nodig om te kunnen terugkeren.

VluchtelingenWerk vindt overigens dat mensen na afloop van de vertrektermijn niet uit de opvang van het azc moeten worden gezet. Werken aan terugkeer kan het beste vanuit de locatie waar ook de asielprocedure is doorlopen. Als het rijk dit regelt, hoeven gemeenten niet in gat van het niet-sluitende terugkeerbeleid te stappen.

Akkoord

Dat er nu nog steeds geen akkoord komt, is voor niemand goed. VluchtelingenWerk doet een beroep op de staatssecretaris en de gemeenten om alsnog goede afspraken te maken. Alle partijen: het Rijk, gemeenten en de afgewezen asielzoekers, zijn gebaat bij een realistische regeling waarbij bed, bad, brood én goede begeleiding worden geboden. Een akkoord op korte termijn voorkomt dat een nieuw kabinet dit moet oplossen en dat dit onnodig veel tijd kost.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: