donderdag 14 februari 2013

'Ontheemd: De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland’

Vorige week presenteerde de werkgroep 'Kind in azc' - een coalitie van UNICEF Nederland, Defence for Children, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Kerk in Actie en VluchtelingenWerk Nederland - haar onderzoek ‘Ontheemd: De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland’. Gisteren schreef staatssecretaris Teeven een brief aan de Tweede Kamer waarin hij het probleem van het verhuizen van asielzoekerskinderen probeert te bagatelliseren.

Uit dit onderzoek blijkt dat asielzoekerskinderen in Nederland gemiddeld één keer per jaar moeten verhuizen, terwijl hun Nederlandse leeftijdsgenootjes gemiddeld eens in de tien jaar van woning wisselen. Het vele verhuizen is onnodig, schadelijk voor de ontwikkeling van deze kinderen en daarmee in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag.

Gisteren schreef staatssecretaris Teeven een brief aan de Tweede Kamer waarin hij het probleem van het verhuizen van asielzoekerskinderen probeert te bagatelliseren. De Werkgroep 'Kind in azc' maakt zich er zorgen over dat de staatssecretaris niet doordrongen lijkt van de ernst van de problematiek. Het vele verhuizen brengt problemen met zich mee voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Er is een fundamentele herbezinning nodig op het huidige opvangsysteem dat ertoe leidt dat – ook volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, dat verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers in Nederland – een asielzoekerskind vaak moet verhuizen.

 

Deel dit met anderen