woensdag 18 april 2012

Opnieuw aangetoond: pardonners doen het prima

Pardonners doen het goed, blijkt uit de evaluatie van de Pardonregeling van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) dat op 17 april verscheen. Meer dan de helft van de asielzoekers die onder de Pardonregeling vielen en in 2007 een verblijfsvergunning kregen, studeert of werkt inmiddels.

Groot doorzettingsvermogen

Dit rapport toont volgens VluchtelingenWerk opnieuw aan dat de betrokkenen beschikken over een groot doorzettingsvermogen. En dat ondanks de onzekerheid waarin ze lange tijd verkeerden en de geringe mogelijkheden om te participeren. VluchtelingenWerk onderzocht eerder hoe het hen vergaat. Lees in onze Integratiebarometer meer over wie deze pardonners zijn, wat ze nu doen en waar ze vandaan komen.

Grootste groep ingeburgerd

Voor ruim 12.000 van de ruim 28.000 pardonners was een inburgeringscursus nodig. Ongeveer de helft van hen heeft de cursus intussen met succes afgerond; de andere helft is nog bezig. De termijn waarbinnen aan de inburgeringsplicht moet worden voldaan, is nog niet verlopen. De grootste groep hoefde geen inburgeringscursus te volgen, bijvoorbeeld omdat ze jonger dan 18 waren (en dus naar school gingen) of hoogopgeleid (en alleen het inburgeringsexamen hoefden af te leggen). Sommigen waren vanwege trauma's ontheven.

Waarom een pardon?

Door de grote achterstanden bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) verkeerden veel asielzoekers jarenlang in onzekerheid over de beslissing op hun asielverzoek. Terugkeer bleek meestal niet mogelijk. Door aan deze groep een pardon te verlenen, zou niet alleen de onzekerheid weggenomen worden, maar zouden ook de achterstanden bij de IND weggewerkt zijn. Op 15 juni 2007 is de Pardonregeling ingegaan. 28.100 personen kregen een bijzondere reguliere vergunning op grond van die regeling. VluchtelingenWerk Nederland heeft jarenlang gestreden voor een Pardonregeling. Na de totstandkoming heeft VluchtelingenWerk pardonners in het hele land intensief begeleid met het opbouwen van een nieuw bestaan.

Bekijk hier de evaluatie van de Pardonregeling van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum..

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: