donderdag 6 april 2017

Oproep aan informateur: sluit vluchtelingen-integratieakkoord

Amsterdam, 6 april 2017 – Blijvende inzet op integratie is urgenter dan ooit: Investeer in arbeidsparticipatie en versnel het integratieproces. Dat is de dringende oproep van VluchtelingenWerk Nederland aan de formateur van het nieuwe kabinet. “Het nieuwe regeerakkoord moet de ambitie bevatten om een vluchtelingenintegratieakkoord te sluiten tussen overheid, werkgevers en maatschappelijke organisaties met als doel het aantal vluchtelingen met een betaalde baan minimaal te verdubbelen”, zegt Dorine Manson, bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland.

Versnel integratieproces

Om echt mee te doen in de Nederlandse samenleving, is het hebben van werk cruciaal. Uit het rapport van de WRR ‘Geen tijd verliezen’ (2015) blijkt dat slechts 25% van de vluchtelingen na een verblijf van twee jaar betaald werk vindt. Daarom moeten in het regeerakkoord duurzame afspraken worden gemaakt om succesvolle integratie te bevorderen. De partijen die momenteel onderhandelen voor een nieuwe regering zijn verdeeld over hoe om te gaan met vluchtelingen. “Maar over de noodzaak van integratie van de vluchtelingen die nú in onze samenleving zijn, vinden alle partijen elkaar juist”, zegt Dorine Manson. VluchtelingenWerk adviseert dan ook om te investeren in arbeidsparticipatie, het integratieproces te versnellen en inburgering echt mogelijk te maken. Het bieden van snelle zekerheid over het verblijf in Nederland en spoedige naturalisatie spelen hierbij ook een belangrijke rol.

Verhoog het quotum van uitgenodigde vluchtelingen

Voor 2017 zijn volgens de UNHCR wereldwijd 1,2 miljoen plaatsen nodig om de meest kwetsbare vluchtelingen bescherming te bieden. Slechts 100.000 plaatsen zijn door landen aangeboden. Nederland heeft sinds 1987 een jaarlijks quotum van 500 uitgenodigde vluchtelingen. VluchtelingenWerk doet in haar brief een dringend beroep op de onderhandelende partijen dit quotum substantieel te verhogen.

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die zich met 13.000 vrijwilligers inzet voor de bescherming van mensen die huis en haard moesten verlaten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk begeleidt hen vanaf het moment van binnenkomst tot en met hun integratie in de Nederlandse samenleving.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: