woensdag 29 maart 2017

VluchtelingenWerk neemt met verbijstering kennis van uitzetting gezin

VluchtelingenWerk Nederland heeft vanmiddag met verbijstering kennis genomen van de uitzetting van een Afghaans gezin. Eerder vandaag vroeg de vluchtelingenorganisatie voor het eerst in haar 38-jarige bestaan door middel van een protestactie op Schiphol aandacht voor een specifieke situatie van een individueel gezin.

De organisatie vroeg staatssecretaris Dijkhoff te wachten met de uitzetting om nieuwe, recent aan het licht gekomen omstandigheden aan een rechter voor te kunnen leggen. Vanwege de precaire veiligheidssituatie van het gezin kan VluchtelingenWerk geen uitleg geven over wat deze omstandigheden precies zijn. Wel zegt de vluchtelingenorganisatie dat die dermate ernstig zijn dat er gesproken moet worden van een unieke zaak van leven of dood.

Mensenlevens zijn in gevaar

“Na ernstige incidenten met uitzettingen van vluchtelingen in het verleden, zoals de Russische asielzoeker Dolmatov, is het onbegrijpelijk dat de staatssecretaris nu geen pas op de plaats maakt. We vrezen dat door deze rigide houding mensenlevens in gevaar zijn gekomen”, zegt Jasper Kuipers, directeur van VluchtelingenWerk Nederland.

Politieke partijen delen zorgen

Verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer geven aan deze zorgen te delen. VluchtelingenWerk is met hen over deze zaak in overleg, en over de vraag hoe herhaling kan worden voorkomen.

Deel dit met anderen