donderdag 24 mei 2018

VluchtelingenWerk slaat alarm over uitzettingen naar Griekenland

Voor het eerst in jaren probeert Nederland asielzoekers die via Griekenland naar Nederland zijn gereisd naar dat land terug te sturen. VluchtelingenWerk Nederland signaleert dat in elk geval twee asielzoekers te horen hebben gekregen dat zij terug moeten naar de structureel overbelaste Griekse vluchtelingenkampen. Vluchtelingen worden er blootgesteld aan (seksueel) geweld, mishandeling en uitbuiting. VluchtelingenWerk Nederland slaat alarm en stuurt vandaag een brandbrief naar de Tweede Kamer.

Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland noemt het besluit “absurd”. “Terwijl in Nederland het ene na het andere azc de deuren sluit, wil staatssecretaris Harbers asielaanvragen afschuiven op het meest overvraagde land van Europa.”

Dublinclaims

De zogenoemde ‘Dublin-afspraken’ tussen EU-landen zeggen dat het eerste EU-land waar een asielzoeker voet aan de grond zet verantwoordelijk is voor de afhandeling van diens asielaanvraag. Lidstaten hebben zelf de keus of zij een zogenoemde ‘dublinclaims’ op een ander land leggen. De asielzoeker wordt dan uitgezet naar het land waar de claim op wordt gelegd. Vanwege de geografische ligging kreeg Griekenland zo onevenredig veel asielaanvragen dat het land niet meer bij machte was om vluchtelingen op te vangen. Omdat de situatie in de opvangkampen enorm verslechterde stonden rechters dublinclaims op Griekenland niet meer toe. Nu, zeven jaar later, zijn de omstandigheden nog steeds niet verbeterd maar besluit het kabinet de dublinclaims op Griekenland te hervatten. Rechters zullen zich hier opnieuw over moeten buigen.

Situatie Griekenland

Al jaren is de situatie in Griekenland ver onder de maat. In maart concludeerde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens opnieuw dat de Griekse asielprocedure nog niet eens aan de minimale vereisten voldoet. Meer dan 50.000 asielaanvragen wachten er op een beoordeling. In de opvangkampen waar asielzoekers verblijven worden mannen, vrouwen en kinderen blootgesteld aan (seksueel) geweld, mishandeling en uitbuiting. De gezondheidszorg en rechtsbescherming zijn zeer gebrekkig. Er is een groot tekort aan opvangplekken voor kinderen die door niemand worden begeleid. Door fouten bij hun registratie is er voor hen vaak geen toegang tot zorg of onderwijs. De afgelopen jaren vielen er zelfs doden omdat de kampen niet goed waren berekend op de koude winter.

Push-backs naar Turkije en Syrië

Onlangs werd bekend dat Griekenland zich schuldig maakt aan het terugduwen van vluchtelingen naar Turkije. Eerder concludeerden Human Rights Watch en Amnesty International al dat Turkije hetzelfde deed. Maar dan naar de oorlog in Syrië. VluchtelingenWerk is van mening dat Nederland hiermee risico loopt medeverantwoordelijk te zijn voor het terug de oorlog in sturen van vluchtelingen.

Brandbrief

In een brandbrief wijst VluchtelingenWerk de Tweede Kamer op de deplorabele omstandigheden waar staatssecretaris Harbers asielzoekers naartoe wil sturen. De vluchtelingenorganisatie vindt dat reeds gelegde dublinclaims moeten worden ingetrokken, de Nederlandse overheid druk moet uitoefenen op Griekenland om de omstandigheden snel te verbeteren en moet stoppen met het 'terugduwen' van vluchtelingen naar Turkije.

UPDATE: Reactie van staatssecretaris 

De staatssecretaris gaf aan dat asielzoekers alleen terug worden gestuurd als er garanties zijn dat er goede opvang is in Griekenland. Dit is voor VluchtelingenWerk echter niet voldoende: duidelijk is dat de situatie voor asielzoekers in Griekenland zo slecht is, dat je er niemand naar toe terug moet sturen.

'Ik schaam me dat Europa dit laat gebeuren'

Beleidsmedewerker Lenny Reesink bezocht Griekenland meerdere malen om te spreken met vluchtelingen, vrijwilligers en hulporganisaties. In een blog deelt ze haar ervaringen.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: