Hoogleraar Rechtssociologie Ashley Terlouw vertelt over het belang van strategisch procederen

Ashley Terlouw: ‘Wie vlucht moet een goede asielprocedure krijgen’

Strategisch procederen is heel belangrijk, weet hoogleraar Rechtssociologie Ashley Terlouw. Vooral bij procedures voor de Europese Hoven. Zodat advocaten een positieve uitspraak ook in andere zaken kunnen gebruiken.

Voor de hele groep

‘Bij een asielprocedure kan het soms veel uitmaken welke procedurele stappen een advocaat zet. Hij zet zich in voor die ene asielzoeker die hij vertegenwoordigt. Soms is dat niet strategisch voor de hele groep. Bovendien krijgen advocaten weinig tijd, vaak maar een paar uur voor de eerste fase van de asielprocedure. Daardoor hebben ze nauwelijks ruimte om breder te denken en gemeenschappelijke strategieën te bepalen. VluchtelingenWerk helpt daarbij.’

VluchtelingenWerk is trekker

‘Als een advocaat een zaak voorlegt aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, is strategisch procederen heel belangrijk. De zaak moet zorgvuldig worden geselecteerd en beargumenteerd, zodat de kans op een positieve uitspraak voor de vluchteling zo groot mogelijk is. En zodat advocaten deze kunnen gebruiken voor andere zaken. Daarvoor heb je wel een trekker nodig. VluchtelingenWerk vervult die rol. Dat doet ze heel goed. Zij brengt advocaten en wetenschappers met elkaar in contact en zorgt ervoor dat plannen echt ergens toe leiden. Ook inhoudelijk weet VluchtelingenWerk goed wat er speelt.’

Nieuw leven opbouwen

‘Veel asielzoekers ontvluchten hun land omdat daar geen, of geen eerlijke rechtspraak is. Ik vind het ontzettend belangrijk dat zij die hier wel kunnen krijgen. Vluchtelingen moeten de bescherming en opvang  krijgen waar ze volgens het Vluchtelingenverdrag recht op hebben. Wij hebben het zo goed. Mensen die gevlucht zijn, moeten ook een kans krijgen om een nieuw leven op te bouwen in dit land.’

Zo steun je onze aanpak

Help ons om op te komen voor vluchtelingen. Steun het Programma Strategisch Procederen met jouw bijdrage.

Ja, ik doe een gift >>

Meer over Strategisch Procederen

Meer persoonlijke verhalen

Ben je vrijwilliger, vluchteling of sympathisant en heb je ook een interessant verhaal? Laat het ons weten!

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: