Gonotey (32), Guinee: 'Ik kon mijn plannen in Nederland niet realiseren’

“Mijn tijd in Nederland was heel leerzaam”. Gonotey Laurent Camara verbleef vijf jaar in Nederland, voordat hij terugkeerde naar zijn geboorteplaats Kénédé, in Guinee.

Geen gemakkelijke tijd

“In Nederland had ik veel plezier op de voetbalclub en heb ik leren timmeren op de zorgboerderij. Toch was het geen gemakkelijke tijd. Ik kon mijn plannen niet realiseren, had veel last van stress en verdeed veel van mijn tijd.” Gonotey verbleef in een AZC in Dokkum en bij een gastgezin in Drachten. Zijn laatste negen maanden was Ter Apel zijn thuis, in afwachting van reisdocumenten om terug te kunnen keren naar Guinee.

Ze adviseerde mij om een winkeltje te openen

Het was voor Gonotey niet gemakkelijk om terug te keren. “Ik was heel onzeker. Toen ik vertrok had ik problemen met mijn familie, maar gelukkig waren ze blij dat ik terugkwam en hebben ze mij goed geholpen. 3AEnterprises is de lokale organisatie in Guinee. Zij adviseerde mij om een winkeltje te openen met de financiële ondersteuning vanuit het project. Ook kon ik een informatiecursus volgen. Ik heb daar de juiste certificaten gehaald.”

Gonotey is er klaar voor om zijn eerste studenten te trainen

Sinds 2015 is Gonotey bezig met het plan om een informaticaschool te openen. Voor de mensen in zijn dorp en in de nabije omgeving is er geen mogelijkheid om informatica te leren. Het klaslokaal is gereed. Met steun van zijn Nederlandse gastgezin heeft hij computers en een printer geregeld. Gonotey is er klaar voor om zijn eerste studenten te trainen.

Goed nieuws in het vooruitzicht

Bijzonder is dat Gonotey zijn trainingen gaat geven samen met een andere Guineeër, die hij ontmoet heeft in het AZC in ter Apel. “Onlangs heeft mijn toekomstige collega zijn reisdocument gekregen en zal in een aantal weken ook terugkeren naar Guinee.” En dat is niet het enige goede nieuws dat in het vooruitzicht ligt. “Volgend jaar ga ik trouwen!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Guinee

Het West-Afrikaanse Guinee heeft ruim 10 miljoen inwoners waarvan bijna een derde woont in de hoofdstad Conakry. Er zijn 24 etnische groepen. Ondanks het aanwezige economische potentieel van tropische landbouw, mijnbouw en visvangst is Guinee een van de minst ontwikkelde landen ter wereld. Er is de laatste jaren sprake van economische groei en relatieve rust op politiek gebied. Problemen waar het land mee te maken heeft zijn onder andere geweld tegen vrouwen, waaronder gedwongen huwelijken, seksueel geweld en FGM (vrouwenbesnijdenis). Zo'n 96% van de vrouwen en meisjes is besneden, hoewel de wet deze praktijk verbiedt. Van de 105 asielverzoeken in 2016 uit Guinee kwam er in 25 gevallen een positieve beslissing.

Meer over de terugkeerprojecten van VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk zet zich in om ervoor te zorgen dat vluchtelingen in ons land de bescherming krijgen die zij nodig hebben. Maar als na een zorgvuldige procedure beslist wordt dat bescherming niet, of niet meer, nodig is kan terugkeer aan de orde komen.


Met de projecten ‘Een Nieuw Hoofdstuk’ en ‘Met Opgeheven Hoofd’ begeleidt VluchtelingenWerk uitgeprocedeerde asielzoekers en asielzoekers die vrijwillig terugkeren. Dit zijn AMIF gesubsidieerde projecten. Reguliere terugkeerbegeleiding wordt gesubsidieerd door het Ministerie van V&J.

Deel dit met anderen

Meer persoonlijke verhalen

Ben je vrijwilliger, vluchteling of sympathisant en heb je ook een interessant verhaal? Laat het ons weten!