Hassan uit Syrië: 'Geen enkele coulance rond de inburgeringstermijn'

Hoewel ze mensen zouden moeten beschermen en verder helpen, handelen overheidsinstanties steeds vaker vanuit wantrouwen. Door in lood gegoten termijnen, torenhoge bewijslast en strenge interpretatie van de regels verdwijnt de menselijke maat en worden vluchtelingen vermalen door het systeem. VluchtelingenWerk luidt de noodklok en bundelt schrijnende voorbeelden uit de praktijk. Deze keer: Ondanks heftige privégebeurtenissen was er voor Hassan geen coulance rond zijn inburgeringstermijn.

Torenhoge schuld

Driehonderdvijftig euro boete én de lening van negenduizend euro voor de inburgeringscursus terugbetalen: de gevolgen van het missen van de inburgeringstermijn zijn groot voor Hassan* en zijn jonge gezin. 'Een bekend probleem', weet Erna Lensink, beleidsmedewerker van VluchtelingenWerk. 'Vluchtelingen die niet binnen drie jaar aan de inburgeringsplicht voldoen, krijgen forse sancties opgelegd als dat aan henzelf te wijten is. Maar verwijtbaarheid is een breed begrip', vertelt ze.

Ernstig ongeval

'In hetzelfde jaar dat Hassan zijn inburgering moest afronden werd zijn vrouw ziek, kreeg zijn zoontje een ernstig ongeval én werd hij opnieuw vader. Hassan vroeg om verlenging van zijn inburgeringstermijn en machtigde uitvoeringsorganisatie DUO om medische gegevens van de behandelaars op te vragen ter bevestiging van zijn verhaal. Maar DUO had geen reactie ontvangen van de arts en had dus geen bewijs dat Hassan "onverwijtbaar" de deadline had overschreden. Daardoor heeft het gezin nu een torenhoge schuld, boven op alle andere zorgen.'

* De naam Hassan is gefingeerd.

Help mee en doe nu een gift!

Met jouw bijdrage kunnen wij de Nederlandse en Europese politiek blijven aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid. Jouw steun is onmisbaar voor vluchtelingen die gedwongen zijn alles achter zich te laten op zoek naar veiligheid. Hartelijk bedankt!

Ja, ik help mee!

Verstrikt in een web van wantrouwen

Hassans verhaal en andere schrijnende voorbeelden van mensen die te lang niet gehoord of genegeerd zijn, lees je in ons rapport 'Web van wantrouwen'. Door de kinderopvangtoeslagaffaire krijgt het ontbreken van de menselijke maat bij overheidsinstanties meer aandacht. In ons rapport laten we zien dat de lessen die uit de toeslagenaffaire worden getrokken, ook gelden voor het asiel- en integratiebeleid. 

 

 

 

Meer persoonlijke verhalen

Ben je vrijwilliger, vluchteling of sympathisant en heb je ook een interessant verhaal? Laat het ons weten!

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: