Teamleider Floorke helpt kwetsbare jongeren: 'Ik heb mijn hart verknocht aan dit werk’

Juridisch onderzoek doen, vertrouwen winnen en jongeren wegwijs maken wanneer ze nieuw zijn in de stad. De medewerkers van het ex-Ama team (ama: alleenstaande minderjarige asielzoeker, red.) van VluchtelingenWerk in Utrecht 'zoeken de grenzen op van wat kan'. Teamleider Floorke Schoonheym (39) licht een tipje van de sluier op.

Flinke rugzak

De afdeling van Floorkes ex-Ama team bestaat uit tien medewerkers en samen begeleiden ze 350 ex-alleenstaande minderjarigen, zowel statushouders als ongedocumenteerden. Floorke: 'We bieden intensieve begeleiding aan deze groep. Vaak hebben ze veel meegemaakt in hun leven en het hebben van een houvast en stabiliteit is van cruciaal belang.'

Geen enkel netwerk

Wanneer deze jongeren de leeftijd van 17,5 jaar bereiken, worden ze door Nidos overdragen aan VluchtelingenWerk (tot hun achttiende jaar vallen deze jongeren onder de wettelijke voogdij van NIDOS, red.).  'De juridische begeleiding is een intensief traject, waarbij een stabiele woonomgeving noodzakelijk is', vertelt Floorke. 'Wanneer die stabiliteit er is, werken we op alle verschillende levensgebieden. Denk aan scholing, financiële stabiliteit en psychisch welzijn. In Nederland hebben de meeste jongeren een sociaal vangnet; ouders en vrienden helpen je de weg te vinden, maar deze jongeren hebben geen familie en geen enkel netwerk om op terug te vallen.'

Slachtoffer mensenhandel

Het ex-Ama team werkt samen met de jongeren aan een duurzame toekomst. 'Dat wil zeggen dat we eerst werken aan een vertrouwensband', gaat Floorke verder. 'Cliënten moet zich wel kunnen uitten zodat we ze passend advies kunnen geven en kunnen werken aan een lange termijnplan.' Zo herinnert Floorke zich een vrouw die geen papieren had en rondzwierf op straat. Via via was ze met haar dochtertje bij VluchtelingenWerk terecht gekomen. Floorke: 'Ze was er slecht aan toe. We hebben toen alle hens aan dek gezet en als eerste voor haar woonruimte geregeld. Omdat deze dame slachtoffer was geworden van mensenhandel, vonden we het belangrijk dat ze psychische hulp kreeg. Toen ze eenmaal gesetteld was, zijn we juridisch verder aan de slag gegaan. In samenwerking met Defence for Children hebben we een "schrijnendheidsaanvraag" gedaan bij de toenmalige minister van Justitie die uiteindelijk is ingewilligd.'

Een strohalm

'Als ongedocumenteerde heb je weinig rechten in Nederland. Gelukkig zijn er mogelijkheden in Utrecht. Zo zijn er verschillende opvanglocaties waar ze kunnen verblijven, krijgen ze leefgeld en als er medische noodzaak is, kunnen ze naar de dokter. Binnen de mogelijkheden zoeken we de grenzen op van wat kan. We komen dagelijks verschillende mensen tegen, sterke mensen waar je een strohalm voor kunt zijn. Ik heb echt mijn hart verknocht aan dit werk.'

  • Het ex-Ama team in Utrecht is de enige afdeling die specifiek met ex-alleenstaande minderjarige asielzoekers werkt. Hun werk wordt medegefinancierd door de gemeente Utrecht.

Vluchtelingen na hun achttiende onvoldoende beschermd in Europa

Dit interview vond plaats in het kader van een Europees onderzoeksproject geleid door Oxfam naar de transitie van alleenstaande minderjarigen naar volwassenheid in vijf Europese landen: Frankrijk, Griekenland, Italië, Ierland en Nederland. Het onderzoek luidt de noodklok over de gevaren waar jonge vluchtelingen mee te maken krijgen als ze 18 worden. Het ontbreekt aan samenhangend Europees beleid, en in alle vijf de landen ondervinden zij problemen op het gebied van toegang tot verblijfsvergunningen, huisvesting, werk, onderwijs en begeleiding. Toch laat het rapport ook een aantal inspirerende voorbeelden zien van wat wél werkt: het ex-Ama team van VluchtelingenWerk in Utrecht is er een van. In Nederland werd het onderzoek gedaan door Mohammed Badran and Milka Yemane in opdracht van VluchtelingenWerk. Lees het rapport hier >>

Meer persoonlijke verhalen

Ben je vrijwilliger, vluchteling of sympathisant en heb je ook een interessant verhaal? Laat het ons weten!

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: