Jaarverslag 2007

Het pardon tekent het jaar 2007. Een groot succes voor VluchtelingenWerk Nederland na jaren hard werken en lobbyen. En een doorbraak voor een grote groep asielzoekers die weer aan de toekomst kan denken en werken. De Pardonregeling maakt een einde aan de immense onzekerheid van ruim 27.000 mensen. Mensen die hier vaak al tien jaar of langer waren, die niet mochten blijven, maar ook niet konden terugkeren, mogen nu eindelijk een nieuw hoofdstuk aan hun leven toevoegen en een nieuw bestaan in Nederland opbouwen.

Zes andere resultaten in 2007 waar we trots op zijn:

  • We publiceren een onderzoek naar asielzoekers die vastgezet zijn, met onaangename conclusies en voorstellen voor noodzakelijke verbeteringen. Hier vindt u het rapport Gesloten OC procedure voor asielzoekers daarover.
  • In asielzoekerscentra begeleiden we 84 procent van de asielzoekers die daar verblijven. Dat percentage ligt ruim boven de voorgenomen 75 procent.
  • Door forse investeringen in mensen, kennis en kunde doet VluchtelingenWerk binnen één jaar mee met aanbestedingen in het kader van de Wet inburgering. Ter ondersteuning van de regionale afdelingen richten we het Bureau Aanbestedingen op. Van de 59 aanbestedingen waarbij het bureau adviseert, wordt ongeveer 70 procent gewonnen.
  • De resultaten van het Banenoffensief Vluchtelingen: 16 regionale projecten, 2.265 intakes van werkzoekende vluchtelingen, 1.408 coachingstrajecten, 1.016 bemiddelbare vluchtelingen en eind 2007 ruim 1.500 vluchtelingen die een betaalde baan of stage hebben.
  • In 2007 zijn we op alle dertien Bevrijdingsfestivals te vinden, meer dan de voorgenomen tien.
  • De overheid erkent ons internationale programma. Hierdoor kunnen we vluchtelingenorganisaties in de nieuwe lidstaten en buurlanden van de EU onze kennis over en ervaring met de bescherming van vluchtelingen bieden.

Vier zaken die in 2007 minder goed gingen:

  • We slagen er nog onvoldoende in om Europese regelgeving te beïnvloeden. Dit is belangrijk omdat steeds meer asielwetgeving in Brussel gemaakt wordt.
  • VluchtelingenWerk maakt zich sterk om meer uitgenodigde vluchtelingen naar Nederland te krijgen, 2.500 in plaats van 500 per jaar. Dit is in 2007 niet gelukt.
  • Hoewel het Banenoffensief Vluchtelingen succesvol is, slagen we er nog niet in om hiervoor een kostendekkende financiering van de overheid te krijgen. Daardoor moeten we nu nog geld van de Nationale Postcode Loterij en van eigen fondsenwerving inzetten.
  • We willen de kwaliteit van onze dienstverlening aan asielzoekers verbeteren. Dit gaat echter langzaam en vereist nog meer aandacht en geld.

Wat willen we bereiken?

Onze missie: VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Nederland heeft de plicht vluchtelingen bescherming en een menswaardig bestaan te bieden. Daar maakt VluchtelingenWerk Nederland werk van. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en internationale mensenrechtenverdragen zijn leidraad voor ons werk.

Wie zijn we en wat doen we?

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, breed samengestelde, professionele organisatie. We bestaan uit een Vereniging die het beleid maakt en een Landelijk Bureau dat het beleid uitvoert en het werk van onze afdelingen ondersteunt. In 2007 zijn er 23 regionale afdelingen aan ons verbonden met ongeveer 7.000 vrijwilligers en 450 betaalde krachten die asielzoekers en vluchtelingen daadwerkelijk bijstaan. De landelijke organisatie heeft 148 betaalde krachten in dienst. Ons werk is in grote lijnen verdeeld over de aandachtsgebieden Asiel, Integratie en Draagvlak. Vrijwilligers en medewerkers van VluchtelingenWerk zijn praktische oplossers van ingewikkelde problemen en ze zijn de brug naar de samenleving voor de tienduizenden vluchtelingen die nog een plek in onze maatschappij moeten vinden. Daarnaast is collectieve belangenbehartiging deel van ons werk. Vluchtelingen hebben recht op een gelijkwaardige rechtspositie, toegang tot adequate huisvesting, onderwijs, scholing, gezondheidszorg en werk. VluchtelingenWerk kaart knelpunten aan in wet- en regelgeving en doet voorstellen voor beter beleid. Met publiekscampagnes, persvoorlichting, lesbrieven, festivals en ontmoetingsprojecten versterken we het maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers.

Hoe betalen we dat?

De totale kosten van al de activiteiten van VluchtelingenWerk bedragen in 2007 € 24.461.000, -. De organisatie ontvangt in 2007 een bedrag van 11,9 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast krijgen we subsidies van de ministeries van Wonen, Wijken en Integratie, Justitie, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En uiteraard steunen ruim 46.000 donateurs ons werk financieel.

Het volledige jaarverslag lezen?

In het jaarverslag blikt VluchtelingenWerk Nederland terug op 2007. We geven inzicht in ons werk met en voor asielzoekers en vluchtelingen, leggen financiële verantwoording af en laten vrijwilligers en vluchtelingen aan het woord. Er is ook een Engelstalige versie.

Jaarrekening 2007

In de Jaarrekening 2007 staat een verantwoording van de financiële gegevens van de regionale en lokale leden van de Vereniging VluchtelingenWerk, gezamenlijk met de gegevens van het Landelijk Bureau.

 

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: