Jaarverslag 2008

Het jaarverslag 2008 van VluchtelingenWerk Nederland is uit. Lees over alle activiteiten met en voor asielzoekers en vluchtelingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. In het verslag staan de resultaten, financiering en de verantwoording, afgewisseld met verhalen van vluchtelingen en vrijwilligers.

Nieuwe Vreemdelingenwet

In het jaarverslag blikken we bijvoorbeeld terug op de wijzigingen in de Vreemdelingenwet uit 2000 die het kabinet voorstelt. VluchtelingenWerk vindt dat het een stuk beter kan, vooral met de opvang en de asielprocedure. Ruim voor de herziening zitten we dan ook geregeld aan tafel bij politici en ambtenaren. Mede door onze lobby worden de voorstellen niet nog haastig voor het zomerreces door de Tweede Kamer geloodst. Later in de diverse parlementaire debatten klinken veel van onze standpunten door.

Vijf andere resultaten in 2008 waar we trots op zijn:

  • We zijn tevreden over de voorgestelde wijziging van artikel 83 in de Vreemdelingenwet. Anders dan voorheen mogen in de toekomst nieuwe feiten en omstandigheden in de beroepsfase worden ingebracht en worden betrokken bij de beoordeling van dat beroep.
  • VluchtelingenWerk neemt in 2008 het initiatief om samen met tien andere organisaties het Platform Duurzame Terugkeer op te richten. Niet voor alle asielzoekers ligt een toekomst in Nederland, maar dan moeten zij wel veilig, zelfstandig en met perspectief kunnen terugkeren.
  • Helpdesk en VluchtWeb, belangrijke informatiebronnen voor iedereen die betrokken is bij de vluchtelingenpraktijk, scoren goed bij de gebruikers. Zij geven de Helpdesk een 7,8 en VluchtWeb een 7,5.
  • Het Banenoffensief Vluchtelingen is succesvol: in vijftien regio's is het project uitgevoerd en in totaal zijn ruim 2.300 vluchtelingen aan een baan of stage geholpen.
  • Tijdens een missie begin november naar Syrië en Irak zien we hoe 3.000 Palestijnen letterlijk tussen twee grenzen zitten. Onze lobby in Europa daarna heeft succes: 10.000 vluchtelingen uit Irak, waaronder een groot deel van deze Palestijnen, worden de komende jaren uitgenodigd in Europa.

Vier zaken die in 2008 minder goed gingen:

  • De kindervakantieweken slaan minder goed aan dan we verwachtten. Voor 2008 gaan we uit van 44 kindervakantieweken, daarvan lasten we er zeven af wegens onvoldoende aanmeldingen. Van de verwachte 700 kinderen voor de kinderkampen nemen er 363 kinderen werkelijk deel.
  • De inspanning van VluchtelingenWerk blijkt niet krachtig genoeg om te voorkomen dat de staatssecretaris van Justitie de speciale bescherming voor Irakezen opheft.
  • Het aantal VluchtVerhaalAnalyses - een methode die we zelf hebben ontwikkeld om een volledig vluchtverhaal boven tafel te krijgen bij asielzoekers - blijft steken op 649. Dat vinden we zelf onder de maat.
  • We constateren dat we minder zichtbaar zijn bij het brede publiek dan we willen. En de samenwerking met andere Nederlandse vluchtelingenorganisaties kan beter.

Het volledige jaarverslag lezen?

Klik hier voor de volledige versie van het VluchtelingenWerk Nederland Jaarverslag 2008.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: