Jaarverslag 2009

Wat deed VluchtelingenWerk Nederland in 2009? Waar gaven we het geld aan uit? Wat hebben vluchtelingen en Nederlanders van ons werk gemerkt? In het jaarverslag blikken we terug. Op ons werk voor een humane, zorgvuldige asielprocedure. Op onze activiteiten die de integratie van vluchtelingen versterken en stimuleren. Op lokale, nationale en internationale projecten, en op onze eigen organisatie. Met het jaarverslag leggen we verantwoording af aan al onze giftgevers, subsidiënten, donateurs en andere betrokken.

In het jaarverslag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Waar zijn we trots op in 2009? En wat ging minder goed?
  • Asiel: een veilige plek op de wereld
  • Internationaal: kennis over grenzen heen
  • Integratie: werk, taal, huis en gezin
  • Communicatie: vluchtelingen zichtbaar maken
  • Vereniging & Organisatie: bruggen bouwen
  • Bestuur en toezicht: verantwoording
  • Financiële verantwoording

Jaarrekening 2009

In het verkorte Financieel Jaarverslag 2009 leggen we verantwoording af over inkomsten en uitgaven, kosten en baten. De gegevens in het Financieel Jaarverslag zijn ontleend aan de Jaarrekening 2009. Zowel het Jaarverslag 2009 als de Jaarrekening 2009 zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring door PriceWaterhouseCoopers.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: