Jaarverslag 2010

Wat deed VluchtelingenWerk Nederland in 2010? Waar gaven we het geld aan uit? Wat hebben vluchtelingen en Nederlanders van ons werk gemerkt? Het Jaarverslag 2010 biedt een terugblik op de projecten, activiteiten, inspanningen, resultaten, inkomsten en uitgaven uit 2010. Met het jaarverslag legt VluchtelingenWerk verantwoording af aan al haar giftgevers, subsidiënten, donateurs en andere betrokken.

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 'extra small'

Wilt u snel de highlights bekijken? Download dan het Jaarverslag 2010 XS. Deze 'extra small'-versie geeft een beeld van het jaar in vogelvlucht. Deze versie is ook naar relaties en donateurs verzonden.

Jaarrekening en Engelstalige samenvatting

Naast het Jaarverslag zijn ook de Jaarrekening 2010 en de Engelstalige samenvatting van het jaarverslag beschikbaar.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: