Jaarverslag 2011

Wat deed VluchtelingenWerk Nederland in 2011? Waar gaven we het geld aan uit? Wat hebben vluchtelingen en Nederlanders van ons werk gemerkt? In het Jaarverslag 2011 blikken we terug. Op onze successen, zoals onze brandbrief over gezinslocaties, baanbrekende uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de mens, ons Maatschappelijk Congres en de IntegratieBarometer.

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011

Maar we blikken ook terug op zaken die minder goed gingen, bijvoorbeeld ons protest tegen het wetsvoorstel om illegaal verblijf strafbaar te stellen. Ondanks onze intensieve lobby werd dit voorstel toch aangenomen.

Terugblikken en verantwoording afleggen

Met het jaarverslag legt VluchtelingenWerk verantwoording af aan al haar giftgevers, subsidiënten, donateurs en andere betrokken.

Jaarverslag 'extra small'

Wilt u snel de highlights bekijken? Deze 'extra small'-versie geeft een beeld van het jaar in vogelvlucht. Deze versie verzenden we ook naar relaties en donateurs.

Volledige Jaarverslag 2011 en Jaarrekening 2011

Wilt u het volledige jaarverslag lezen?

English Summary

Are you looking for the Annual Report 2011 of the Dutch Council for Refugees?

  • Press here to download the English Summary.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: