Jaarverslag 2017

In het Jaarverslag 2017 XS veel aandacht voor onze activiteiten om draagvlak voor vluchtelingen in onze samenleving te bevorderen. Want alleen als er draagvlak is voor de opvang van vluchtelingen, kunnen vluchtelingen volwaardig meedoen in onze maatschappij.

Rekening houden met elkaar

VluchtelingenWerk Nederland gelooft in een samenleving waarin mensen rekening houden met elkaar. Daarom voerden we rond de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 een campagne over de vraag: In wat voor land wil jij wonen? Een belangrijke vraag, want het gekozen beleid kan van grote invloed zijn op vluchtelingen die in Nederland hun leven opnieuw opbouwen.

Ontmoeting leidt tot begrip

VluchtelingenWerk zet zich ook na de verkiezingen onverminderd in voor het vergroten van draagvlak voor vluchtelingen. Ontmoetingen tussen Nederlanders en vluchtelingen helpen daarbij. Daarom gingen op Wereldvluchtelingendag vluchtelingen als barista’s de straat op. Zij boden passanten een kop koffie aan onder het motto Bakkie Doen? Zo ontstonden mooie gesprekken. Ook organiseerden we voor de derde keer samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie weer de Open azc dag, waar zo’n 27.000 mensen op af kwamen. Ontmoeting leidt tot begrip waardoor we over en weer beter rekening met elkaar kunnen houden – sámen kunnen leven.

Wat deden we nog meer in 2017

Wat heeft VluchtelingenWerk bereikt in 2017?

  • We hebben ons ingezet om de wachttijden voor gezinshereniging te verkorten;
  • We hebben voorkomen dat de naturalisatietermijn voor vluchtelingen langer werd;
  • We hebben ruim 1.200 vluchtelingen voor voorbereid op de arbeidsmarkt.

En natuurlijk gaven onze 13.000 vrijwilligers voorlichting over de asielprocedure en boden zij vluchtelingen in de gemeenten maatschappelijke begeleiding richting zelfstandigheid.

Samenwerking blijft van belang

Wij kunnen dit werk uitvoeren dankzij 64.000 trouwe donateurs. Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. En ook dankzij onze constructieve samenwerking met landelijke overheid, gemeenten, maatschappelijke partners en bedrijven. Ook dit jaar blijven wij ons met hart en ziel inzetten voor vluchtelingen.

Jaarrekening 2017

Ben je meer geïnteresseerd in de cijfers? Bekijk dan hieronder de Jaarrekening 2017. Dit is een samengevoegd document waarin het Bestuursverslag 2017, de gecombineerde Jaarrekening 2017 van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland en de jaarrekening van het Landelijk Bureau zijn opgenomen.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: