Jaarverslag 2018

VluchtelingenWerk Nederland vervult een belangrijke functie bij het bouwen aan sociale cohesie en het bevorderen van het draagvlak voor vluchtelingen op regionaal en landelijk niveau. We volgen de ontwikkelingen op de voet, geven advies gebaseerd op kennis en ervaring, trekken zo nodig bij de politiek of media aan de bel en bieden persoonlijke begeleiding aan vluchtelingen.

Zelfredzaamheid versterken

Ook in 2018 versterken wij de zelfredzaamheid van vluchtelingen en komen wij op voor hun belangen. Daar zijn veel mooie voorbeelden van: we begeleiden zo’n 55.000 asielzoekers tijdens hun asielprocedure en 84.000 vluchtelingen tijdens hun integratie in Nederland. Ook versterken we het vangnet voor juridische begeleiding, bereiden we vluchtelingen voor op de arbeidsmarkt en vragen we actief aandacht voor de lange wachttijden in de asielprocedure. Met onze campagne 'Geef om vluchtelingkinderen' brengen we de kwetsbare situatie van vluchtelingkinderen onder de aandacht van het grote publiek en zorgen we voor bewustwording. En zo staan er in dit jaarverslag nog veel meer mooie voorbeelden van hoe wij ons inzetten om vluchtelingen bij te staan.

Wat heeft VluchtelingenWerk bereikt?

In 2018:

 • Begeleiden we 55.000 asielzoekers bij hun asielprocedure.
 • Begeleiden we 84.000 vluchtelingen bij hun integratie.
 • Zijn onze vijf regionale stichtingen actief in 74% van alle gemeenten.
 • Starten we bijna 1.500 aanvragen voor gezinsherenigingen en helpen we vele duizenden andere vluchtelingen met hun gezinshereniging die in voorafgaande jaren is gestart.
 • Beantwoordt de Helpdesk ruim 8.000 vragen.
 • Organiseren we voor bijna 600 kinderen vakantieweken.
 • Bezoeken ruim 19.000 mensen de Open azc dag.

Wat ging goed?

 • We lanceren de website forrefugees.nl waardoor de informatievoorziening voor asielzoekers en vluchtelingen is uitgebreid en verbeterd. Zo zorgen we ervoor dat zij zelf toegang hebben tot informatie en dat vergroot de zelfredzaamheid.
 • We helpen vluchtelingen aan werk(ervaring); Door onze begeleiding vinden 750 vluchtelingen een werkervaringsplek of stageplaats. 700 vluchtelingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt.
 • Mede door onze inzet komt er een nieuwe inburgeringswet met meer aandacht voor de kwetsbare positie van vluchtelingen.
 • Erkenning verwesterde vrouwen en meisjes; Verwesterde vrouwen en meisjes worden sinds 2018 in Nederland erkend als vluchteling in de zin van het Vluchtelingenverdrag en zijn dus beter beschermd.

Lees meer over deze en andere onderwerpen in het Jaarverslag 2018 XS.

Samenwerking blijft van belang

Wij kunnen dit werk uitvoeren dankzij de inzet van 14.500 toegewijde vrijwiligers en de steun van 65.000 trouwe donateurs. En ook dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij, de bijdragen van fondsen en door onze constructieve samenwerking met landelijke overheid, gemeenten, maatschappelijke partners en bedrijven. Samen blijven wij ons met hart en ziel inzetten voor vluchtelingen.

Jaarrekening 2018

Ben je meer geïnteresseerd in de cijfers? Bekijk dan hieronder het jaarrapport 2018. Dit is een samengevoegd document waarin het bestuursverslag 2018, de gecombineerde jaarrekening 2018 van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland en de jaarrekening van het Landelijk Bureau zijn opgenomen.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: