Jaarverslag 2019

In 2019 begeleiden onze 12.500 vrijwilligers asielzoekers en vluchtelingen in alle opvangcentra in Nederland en in 77 procent van alle gemeenten. We komen op voor hun belangen, zoals voor gevluchte Afghaanse tolken en voor de duizenden asielzoekers die door opgelopen wachttijden soms wel anderhalf jaar in een azc moeten verblijven. Verder staan wij in 2019 stil bij ons veertigjarig jubileum. 

In 2019:

 • Publieksjaarverslag VluchtelingenWerk 2019Begeleiden we 57.000 asielzoekers bij hun asielprocedure.
 • Begeleiden we 81.000 vluchtelingen die al in de gemeenten wonen. 
 • Zetten 12.500 vrijwilligers zich in voor vluchtelingen.
 • Zijn onze vijf regionale stichtingen actief in 77% van alle gemeenten.
 • Starten we bijna 1.850 aanvragen voor gezinshereniging en ondersteunen we vele duizenden vluchtelingen met hun gezinshereniging die in voorafgaande jaren is gestart.
 • Beantwoordt onze juridische Helpdesk voor advocaten, vrijwilligers en medewerkers ruim 7.700 vragen.
 • Organiseren we voor bijna 550 vluchtelingkinderen en 101 alleenstaande ouders vakantieweken
 • Volgen ruim 4.550 vluchtelingen bij ons een inburgeringscursus.
 • Faciliteren wij zo’n 5.000 ontmoetingen tussen vluchtelingen en Nederlanders tijdens Bakkie Doen? en komen 11.000 bezoekers naar de Open azc dag.
 • In 70 gemeenten begeleiden we vluchtelingen richting de Nederlandse arbeidsmarkt. 540 vluchtelingen krijgen daardoor een baan of werkervaringsplaats, nog eens 600 vluchtelingen bereiden zich voor op de arbeidsmarkt.

Andere aandachtspunten 

 • Nog steeds wachten duizenden asielzoekers tot soms wel anderhalf jaar op de start van hun asielprocedure. We zitten bovenop de ontwikkelingen en vragen zowel voor als achter de schermen aandacht voor de problemen en de gevolgen. Onder andere in het rapport Gevangen in een vastgelopen asielsysteem.
 • We verstevigen onze strijd tegen de verdere afbraak van asielrechten. Vluchtelingen hangt de afschaffing van de rechtsbijstand boven het hoofd, evenals inperking van de verblijfsstatus van vijf naar drie jaar. 
 • Zowel landelijk als regionaal werken we hard om ons voor te bereiden op de invoering van de nieuwe Wet inburgering, die in 2021 van kracht gaat, en de aansluiting ervan op onze dienstverlening aan vluchtelingen.

Belang van steun en samenwerking 

Wij kunnen dit werk uitvoeren dankzij de inzet van 12.500 toegewijde vrijwiligers en de steun van 64.000 trouwe donateurs. En ook dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij, de bijdragen van fondsen en door onze constructieve samenwerking met de landelijke overheid, gemeenten, maatschappelijke partners en bedrijven. Samen blijven wij ons met hart en ziel inzetten voor vluchtelingen.

Download het jaarverslag! 

Jaarrekening en Jaarbericht 2019

Ben je meer geïnteresseerd in de cijfers? Bekijk dan hieronder het jaarrapport 2019. Dit is een samengevoegd document waarin het bestuursverslag en de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland zijn opgenomen.

 

Help ook vluchtelingen op weg!

Wij kunnen ons werk voor vluchtelingen en asielzoekers niet uitvoeren zonder de steun van onze donateurs. Word jij ook donateur? Jouw gift draagt bij aan:

* Individuele hulp bij de asielprocedure en leren van de taal
* Samenbrengen van verscheurde gezinnen
* Lobby voor een humaner beleid in Nederland en Europa

Ja, ik help ook! >>

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: