Rapport VluchtelingenWerk over migratiedeals en asielprocedures buiten de EU

De afgelopen jaren heeft de Europese Unie zich in z’n asielbeleid steeds meer gericht op het beheersen van de aantallen migranten door het sluiten van deals over asiel en migratie met derde landen. Een voorbeeld hiervan is de EU-Turkije Verklaring van maart 2016. Tegen deze deal heeft VluchtelingenWerk ernstige bezwaren (lees ons nieuwsbericht hierover). In een nieuw rapport gaat VluchtelingenWerk in op onze bezwaren tegen deals met derde landen en de mensenrechten die hierdoor in de knel komen.

Nieuw kabinet: meer overeenkomsten met derde landen

Ook het regeerakkoord zet fors in op het afweren van vluchtelingen door deals aan te gaan met derde landen en opvang in de regio. Het kabinet wil in EU-verband meer overeenkomsten met derde landen sluiten. Daardoor worden asielzoekers die Nederland weten te bereiken na een korte procedure teruggestuurd naar een zogenaamd veilig derde land. De EU-Turkijedeal lijkt hiermee een blauwdruk te zijn voor vergelijkbare deals.

VluchtelingenWerk: ernstige bezwaren

VluchtelingenWerk maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkelingen. Bij het aangaan van deals met derde landen schuift Nederland de verantwoordelijkheid van bescherming af op derde landen. Niet het recht op bescherming staat centraal, maar afweren en uitsluiten. De bescherming van vluchtelingen komt hiermee onder druk te staan.

Rapport ‘Buiten de muren van Fort Europa’

Wat zijn onze bezwaren tegen deals met derde landen precies? Welke mensenrechten komen hiermee in de knel? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? Om deze vragen te beantwoorden hebben we een rapport opgesteld: Buiten de muren van Fort Europa: VluchtelingenWerk over migratiedeals en asielprocedures buiten de EU. Er zijn twee versies van het rapport: een publieksvriendelijke versie en het complete rapport (met voetnoten).

Dit rapport is half oktober 2017 ook toegezonden naar de leden van de Tweede Kamer.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: