Visie op arbeidsparticipatie

Waarom een visie?

Onze missie, de verenigingsvisie en andere visiedocumenten vormen de basis voor ons werk. De visie op arbeidsparticipatie biedt context, uitgangspunten en handvatten voor de betaalde medewerkers en vrijwilligers van de vereniging bij het maken van (strategische en operationele) keuzes op het gebied van arbeidsparticipatie. Het geeft houvast en richting aan degenen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met de vragen: Wat doen we wel? Wat doen we niet? En waarom (niet)?

Wat staat er in?

Het document beschrijft de visie van VluchtelingenWerk op arbeidsparticipatie: wat is het huidige beleid en welke verbeteringen zijn nodig? En wat is de rol van VluchtelingenWerk daarbij? In de 'Visie in het kort' staat de essentie van de visie op arbeidsparticipatie omschreven, voor wie snel inzage wil hebben in de belangrijkste punten van de visie.

Wil je onze volledige visie op arbeidsparticipatie lezen?

Andere visiedocumenten op een rij

Ook over andere belangrijke thema’s van ons werk voor vluchtelingen en asielzoekers brengen wij visiedocumenten uit. Hieronder staan alle andere visiedocumenten die tot nog toe zijn verschenen op een rij:

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: