Visie op inburgering

Waarom een visie?

Onze missie, de verenigingsvisie en andere visiedocumenten vormen de basis voor ons werk. De visie op inburgering biedt context, uitgangspunten en handvatten voor de betaalde medewerkers en vrijwilligers van de vereniging bij het maken van (strategische en operationele) keuzes op het gebied van inburgering. Het geeft houvast en richting aan degenen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met de vragen: Wat doen we wel? Wat doen we niet? En waarom (niet)?

Wat staat er in?

De visie op inburgering beschrijft de visie van VluchtelingenWerk op inburgering: wat is het huidige beleid en welke verbeteringen zijn nodig? En wat is de rol van VluchtelingenWerk daarbij?

Wil je onze volledige visie op inburgering lezen?

Andere visiedocumenten op een rij

Ook over andere belangrijke thema’s van ons werk voor vluchtelingen en asielzoekers brengen wij visiedocumenten uit. Hieronder staan alle andere visiedocumenten die tot nog toe zijn verschenen op een rij:

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: