Visie op integratie

Waarom een visie?

Onze missie, de verenigingsvisie en andere visiedocumenten vormen de basis voor ons werk. De visie op integratie biedt context, uitgangspunten en handvatten voor de betaalde medewerkers en vrijwilligers van de vereniging bij het maken van (strategische en operationele) keuzes op het gebied van integratie. Het geeft houvast en richting aan degenen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met de vragen: Wat doen we wel? Wat doen we niet? En waarom (niet)?

Wat staat er in?

De visie op integratie beschrijft de visie van VluchtelingenWerk op de integratie van vluchtelingen. Het is een proces dat van twee kanten moet komen, met als pijlers: participatie, communicatie en emancipatie.
De visie is opgenomen in het boek "Fietsen met tegenwind; over vluchtelingen en integratie", op pagina 27. De visie op integratie ligt ook aan de basis van onze visie op opvang, inburgering en arbeidsparticipatie.

Lees onze visie op integratie  >>

Andere visiedocumenten op een rij

Ook over andere belangrijke thema’s van ons werk voor vluchtelingen en asielzoekers brengen wij visiedocumenten uit. Hieronder staan alle andere visiedocumenten die tot nog toe zijn verschenen op een rij:

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: