Visie op migratie naar Europa

Waarom een visie?

Onze missie en de verenigingsvisie zijn de strategische basis voor al ons werk. Een visiedocument verbindt de strategie en de uitvoering. Het biedt uitgangspunten, richting en houvast bij het maken van keuzes in het dagelijkse werk. Wat doen we wel en wat doen we niet? En waarom?

Wat staat er in de 'Visie op migratie naar Europa'?

Migratie, en de gevolgen daarvan, is een belangrijk maatschappelijk onderwerp. Migratie is echter niet een nieuw fenomeen. Maar (recent) migratiebeleid kent wel negatieve effecten voor mensen die gedwongen worden huis en haard te verlaten, voor vluchtelingen. De visie op migratie naar Europa beschrijft onze visie op migratie: Wat zijn de redenen waarom mensen migreren naar Europa? Waarom is het van belang om waar mogelijk onderscheid te maken tussen migranten en vluchtelingen? Hoe ziet VluchtelingenWerk een toekomstbestendig migratiebeleid?

Wil je onze volledige visie op vluchtelingen en Europa lezen?

Andere visiedocumenten op een rij

Ook over andere belangrijke thema’s van ons werk voor vluchtelingen en asielzoekers brengen wij visiedocumenten uit. Hieronder staan alle andere visiedocumenten die tot nog toe zijn verschenen op een rij:

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: