Visie op opvang

Waarom een visie?

Onze missie en de verenigingsvisie zijn de strategische basis voor al ons werk. Een visiedocument verbindt op een meer tactisch niveau de strategie en de uitvoering. Het biedt uitgangspunten, richting en houvast bij het maken van keuzes in het dagelijkse werk. Wat doen we wel en wat doen we niet? En waarom?

Wat staat er in?

De visie op opvang gaat over de opvang van asielzoekers (in procedure) en voor een kleiner deel over statushouders die nog in de opvang verblijven. Behalve de volledige versie van onze Visie op opvang is ook een korte samenvatting van deze visie beschikbaar.

Wil je onze volledige visie op opvang lezen?

Andere visiedocumenten op een rij

Ook over andere belangrijke thema’s van ons werk voor vluchtelingen en asielzoekers brengen wij visiedocumenten uit. Hieronder staan alle andere visiedocumenten die tot nog toe zijn verschenen op een rij:

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: