Visie op toelating

Waarom een visie?

Onze missie en de verenigingsvisie zijn de strategische basis voor al ons werk. Een visiedocument verbindt de strategie en de uitvoering. Het biedt uitgangspunten, richting en houvast bij het maken van keuzes in het dagelijkse werk. Wat doen we wel en wat doen we niet? En waarom?

Wat staat er in?

De visie op toelating beschrijft onze visie op een eerlijke en zorgvuldige asielprocedure en een ruimhartig toelatingsbeleid conform het Vluchtelingenverdrag. Hoe ziet de procedure in Nederland er uit? Wat is daarbij onze rol? Wat kan en moet beter, en hoe zetten wij ons daarvoor in?

Wil je onze volledige visie op toelating lezen?

Andere visiedocumenten op een rij

Ook over andere belangrijke thema’s van ons werk voor vluchtelingen en asielzoekers brengen wij visiedocumenten uit. Hieronder staan alle andere visiedocumenten die tot nog toe zijn verschenen op een rij:

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: