Visie op vluchtelingen en Europa

Onze visie op vluchtelingen en Europa (korte versie)Waarom een visie?

Onze missie en de verenigingsvisie zijn de strategische basis voor al ons werk. Een visiedocument verbindt de strategie en de uitvoering. Het biedt uitgangspunten, richting en houvast bij het maken van keuzes in het dagelijkse werk. Wat doen we wel en wat doen we niet? En waarom?

Wat staat er in?

De visie op vluchtelingen en Europa beschrijft onze visie op Europese ontwikkelingen rondom vluchtelingenbescherming. Wat moet Europa, en Nederland als EU lidstaat doen om het recht op bescherming van vluchtelingen te borgen? Op welke wijze kunnen wij hieraan bijdragen? En hoe zetten wij ons in Europees verband in?

Wil je onze volledige visie op vluchtelingen en Europa lezen?

Andere visiedocumenten op een rij

Ook over andere belangrijke thema’s van ons werk voor vluchtelingen en asielzoekers brengen wij visiedocumenten uit. Hieronder staan alle andere visiedocumenten die tot nog toe zijn verschenen op een rij:

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: