Afdeling Landeninformatie: 'Sinds 2016 is de mensenrechtensituatie in Bahrein ernstig verslechterd'

De Bahreinse asielzoeker die Nederland heeft teruggestuurd had een broer die al eerder uit Bahrein is gevlucht vanwege politieke activiteiten. Ondanks deze informatie, en de verslechterde mensenrechtensituatie in Bahrein, heeft Nederland hem gedwongen om naar Bahrein te vertrekken. Daar is hij onmiddellijk gearresteerd. Wat is Bahrein voor land en hoe gaat het om met politieke gevangenen? Hans van Oosterhout van onze Afdeling Landeninformatie geeft een update:

Hoe wordt Bahrein geregeerd?

In de kleine eilandstaat, grenzend aan Saudi-Arabië in de Perzische Golf, wonen bijna anderhalf miljoen mensen. Het overgrote deel van de bevolking is islamitisch. De meerderheid daarvan is sjiitisch, een minderheid is soennitisch. De heersende koninklijke familie, die alle politieke macht in handen heeft, is ook soennitisch. Sjiieten worden maatschappelijk en politiek achtergesteld. Zo is het voor hen lastiger om te worden aangenomen voor universiteiten of overheidsbanen. Ook werd in 2017 een belangrijke organisatie die zich inzet voor gelijke rechten voor sjiieten verboden.

Hoe gaat het regime om met critici?

In Bahrein is amper persvrijheid of vrijheid van meningsuiting. Demonstraties worden met harde hand neergeslagen, zo ook tijdens de Arabische Lente in 2011. Niet alleen demonstranten en critici zelf worden opgepakt, ook hun familie kan gevangen worden genomen.

Mensenrechtenactivisten als doelwit 

Na de gebeurtenissen tijdens de Arabische Lente in 2011, stelde de koning een internationale commissie in die mensenrechtenschendingen onderzocht. Na aanleiding daarvan werden verschillende hervormingen doorgevoerd, maar de hoop op daadwerkelijke verbetering verdween al snel. De autoriteiten begonnen volgens Amnesty International vanaf 2016 met een systematische campagne om politieke oppositie in het land uit te schakelen, waarbij vooral mensenrechtenactivisten, journalisten, politieke activisten, sjiitische geestelijken en vreedzame demonstranten doelwit zijn. De autoriteiten hebben hun doelen sinds juni 2016 ook uitgebreid met critici in het buitenland en hun familieleden in Bahrein.

Hoe gaat Bahrein om met gevangen?

Gevangenen lopen in Bahrein risico op marteling en een oneerlijk proces. Rechtbanken laten gedwongen “bekentenissen” toe als bewijs. Sjiieten worden door de overheid onder het mom van terrorisme en samenwerking met Iran beschuldigd. Gevangenen krijgen soms geen toegang tot een advocaat. Advocaten worden zelf ook slachtoffer van vervolging. Verder hanteert Bahrein de doodstraf. In 2017 werden nog drie gevangen geëxecuteerd en bleven rechters doodstraffen uitspreken in zaken met terroristisch gerelateerde aanklachten.

Meer over onze Afdeling Landeninformatie

De landenconsulenten van onze afdeling Landeninformatie monitoren de situatie van herkomstlanden van asielzoekers. Wij delen deze kennis met onze juridische begeleiders door heel Nederland en met  asieladvocaten. Ook informeren wij hiermee gevraagd en ongevraagd de politiek.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: