Projectleider Petra de Klein over Time4You: 'Een prachtig en noodzakelijk project'

Petra de Klein is landelijk projectleider Time4You van VluchtelingenWerk Nederland. Ze vertelt over de unieke aspecten van het project, hoe de doelgroep 15+ers bereikt wordt en over de samenwerking met andere organisaties. 'Ik ben blij dat ik een bijdrage mag leveren om kinderen in de centrale opvang weerbaar te maken en op te komen voor hun belangen. Time4You is écht een prachtig en noodzakelijk project.'

Vóór het project Time4You was er al een ander kindproject: Eigen-Wijs. Wat is het verschil?

'Het project Eigen-Wijs liep tot 2017 en omvatte alle activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra, zoals bijvoorbeeld ons muziekactiviteit Samenspel. In het project Time4You hebben we deze muziekactiviteit eruit gehaald, en daar een apart project van gemaakt. Daardoor ligt  binnen Time4You de focus nu meer op de empowerment van vluchtelingkinderen door het geven van voorlichtingen en wekelijkse themabijeenkomsten op alle azc’s en gezinslocaties. In het oude project Eigen-Wijs ontwikkelden we veel (voorlichtings)materiaal voor acht tot twaalf jarigen, maar inmiddels bereiken we deze kinderen goed. In het project Time4You breiden we onze materialen en methodieken uit zodat we dertien tot achttien jarigen ook beter bereiken.'

'In een pilot binnen project Eigen-Wijs hebben wij bij bijna één op de tien meereizende kinderen een zelfstandig asielmotief gesignaleerd. Hier was nog onvoldoende aandacht voor bij de advocatuur, rechterlijke macht, IND en VluchtelingenWerk. Binnen Time4You is deze methodiek daarom geïmplementeerd  in onze standaard dienstverlening. Op deze manier zorgen we ervoor dat VluchtelingenWerk ook de belangen van meereizende kinderen in de asielprocedure vroegtijdig signaleert. Ook organiseren  we  thema-bijeenkomsten voor de advocatuur, rechterlijke macht, wetenschap, ngo’s en overheid (IND), zodat de kennis en ervaring over kinderen in de asielprocedure gedeeld wordt.'

Zijn er inmiddels op iedere opvanglocaties Time4You’s?

'Momenteel zijn er 29 Time4You-centra en is de verwachting dat we eind 2019 op alle azc’s en gezinslocaties actief zijn. Daarvoor zijn we trouwens continu op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!'

Welke acties worden ondernomen om de doelgroep dertien tot achttienjarigen  beter te bereiken?

'Daarvoor zetten we wekelijkse Time4You’s op, zodat deze doelgroep een eigen moment heeft op het centrum. Daar worden onderwerpen behandeld die deze jongeren specifiek aanspreekt. Denk bijvoorbeeld aan (middelbaar) onderwijs, vrije tijdsbestedingen, sociale media en veiligheid. Deze aparte benadering hadden we overigens al bij de voorlichtingen die gaan over de asielprocedure, het leven in Nederland en kinderrechten. Dit werkt goed. Jongeren ouder dan vijftien gaven aan dat ze het materiaal soms te kinderachtig vonden. Dat snap ik ook wel, we werken nu bijvoorbeeld met een memory, foto- en vlogbingo, tekenfilm en ganzenbord. Allemaal heel mooi materiaal, maar vooral voor wat jongere kinderen. Daarom zijn we nu bezig met het ontwikkelen van nieuw voorlichtingsmateriaal, speciaal voor de jongeren op het centrum.'

Doet VluchtelingenWerk dit allemaal alleen?

'Nee, gelukkig niet. We zijn nu in gesprek met organisaties die expertise en ervaring hebben in het ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen voor vluchtelingjongeren. We werken sowieso veel samen met andere organisaties met aanvullende ervaringen en expertises. Dat doen we niet alleen bij het ontwikkelen van materialen, maar bijvoorbeeld ook bij het trainen van onze vrijwilligers. Zo hebben we contact met bijvoorbeeld De Kindertelefoon en Stichting Samah. Ook tijdens de wekelijkse groepsbijeenkomsten op de locaties, werken we steeds meer samen met andere partijen. Met het COA bijvoorbeeld, maar soms ook met lokale jongerenverenigingen. Deze samenwerkingen vind ik heel belangrijk, omdat we elkaar aanvullen en zo samen écht iets voor vluchtelingkinderen kunnen betekenen.'

Laat vluchtelingkinderen er niet alleen voor staan!

Met jouw steun kunnen vluchtelingkinderen hun zorgen vergeten en weer even gewoon kind zijn.

Doe een gift >>

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: