Wat doet VluchtelingenWerk precies? Vijf vragen aan lobbyist Lenny Reesink

De belangen van vluchtelingen op de politieke agenda krijgen: dat is de taak van onze vijf lobbyisten. Lenny Reesink is een van hen. Dankzij de kennis en ervaring van onze ruim 13.500 vrijwilligers en 650 medewerkers kan ze zich in Den Haag sterk maken voor vluchtelingen.

Lobbyen voor VluchtelingenWerk, wat houdt dat in?

'De overheid bepaalt het beleid rondom vluchtelingen. Wij, VluchtelingenWerk met al haar medewerkers en vrijwilligers, zien hoe dit beleid uitpakt in de praktijk. Als we herhaaldelijk signaleren dat bepaalde regels of maatregelen voor problemen zorgen, kaarten we dit aan bij politiek Den Haag.'

Hoe reageren Kamerleden en ambtenaren daarop?

'We geven gevraagd én ongevraagd advies. Het kan dus zijn dat de deur niet openstaat. Dan proberen we alsnog in gesprek te gaan. VluchtelingenWerk is partij-neutraal en gaat met iedereen om de tafel. Eerst spreken we ambtenaren aan op de knelpunten die we signaleren of juist verwachten. Mocht dat niet werken, dan gaan we naar Kamerleden of naar de media.'

Boeken jullie resultaten?

'Voor lobbyen is geduld nodig. Het kan jaren duren voor je iets hebt bereikt, maar de resultaten zijn belangrijk. Neem het Kinderpardon, het behoud van maatschappelijke begeleiding voor vluchtelingen of het verbod op grensdetentie. Dat er nu geen onschuldige vluchtelingkinderen meer gevangengenomen worden, komt mede door de campagne die VluchtelingenWerk heeft gevoerd. Zo'n stap naar de media is ons uiterste middel. De meeste werkzaamheden vinden achter de schermen plaats.'

Wat gebeurt er dan achter de schermen?

'Heel  veel. Zo zijn we letterlijk 'achter de schermen' aanwezig bij alle debatten in de Tweede Kamer over het asielbeleid. We hebben directe lijntjes met de Kamerleden en fractiemedewerkers en geven hen munitie: goede argumenten die ze kunnen inbrengen, belangrijke cijfers of voorbeelden uit de praktijk. Ook informeren we onafhankelijke onderzoeksinstituten en andere belangenorganisaties en hebben we vaak overleg met de ambtenaren die het beleid maken. En als er verkiezingen zijn, beginnen wij al lang van te voren met het het geven van informatie zodat partijen onze kijk mee kunnen nemen bij het schrijven van hun partijplannen.'

De voorgaande jaren kwamen er meer vluchtelingen naar Nederland. Heeft dat invloed op jullie werk gehad?

'Toen er opeens meer vluchtelingen naar Nederland kwamen, merkten wij dat de politiek minder tijd had om beslissingen te maken. Ook wij moesten daardoor sneller schakelen. Het was daardoor een hectische tijd, maar dat is juist ook wat dit werk zo interessant maakt.'