Op 18 maart jl. hebben Raad van Toezicht van VluchtelingenWerk Gelderland en bestuur van VluchtelingenWerk Overijssel het...

Begin april is de eerste inburgeringscursus van VluchtelingenWerk Oost Nederland van start gegaan in Veenendaal.