Op maandag 6 april staat de eerste aflevering van het Time4You Journaal online op www.time4youjournaal.nl!  In deze eerste aflevering staat het thema ‘Corona’ centraal. Tot 1 juni verschijnt elke maandag om 16:00 uur een nieuwe aflevering.

Meer artikelen

Alle schoolgaande kinderen zitten thuis, ook van vluchtelinggezinnen. Onze vrijwilligers ondersteunen - ook in deze rare tijd...

De dienstverlening van VuchtelingenWerk gaat ook tijdens de ‘corona-crisis’ door. Statushouders kunnen in deze onrustige...

Inburgeraar Ali Rasheed meldde zich deze week af voor de digitale lessen, die nu - in corona-tijden - in plaats van de...

Zondag hoorde teamleider Rhimou Bouchrit van Taalcentrum Vlaardingen dat de lessen stopgezet moesten worden, de locatie ging...

De inburgeringslessen van VluchtelingenWerk gaan vanaf maandag 16 maart niet door, alle leslocaties in het hele land zijn...

Taalles, een buddyprogramma, masterclasses. Plus een introductie in het studentenleven. Inburgeren op de TU Delft is keihard...