Hoe vluchteling-vriendelijk is de PVV?

Aan de hand van zes vragen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: de PVV.

1. Maakt de partij het mogelijk dat asielzoekers snel kunnen meedoen in Nederland?

Nee! De PVV wil niet investeren in integratie. Sterker nog: de partij pleit voor nul nieuwe asielzoekers en nul immigranten uit islamitische landen. De partij wil de grenzen sluiten en vindt dat we geen geld moeten uitgegeven aan "mensen die we hier niet willen".

2. Is integratie een verantwoordelijkheid van zowel vluchtelingen als de samenleving?

Nee! De PVV wil geen actieve rol van de overheid bij de integratie. Dat hoeft ook niet want men wil de grenzen sluiten en nieuwe asielzoekers en immigranten uit islamitische landen weren.

3. Streeft de PVV naar een goede toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen?

Nee! De PVV wil geen geld uitgeven aan vluchtelingen. De partij wil dus ook niet investeren in een goede toegang tot de arbeidsmarkt.

4. Pleit de partij voor een goede opvang van vluchtelingen in Nederland?

Nee! De PVV wil geen enkele vluchteling meer opnemen en de grenzen voor hen sluiten. Van opvang is geen sprake meer.

5. Wil de PVV dat alle Europese lidstaten bescherming bieden aan vluchtelingen?

Nee! De PVV wil de grenzen sluiten voor asielzoekers, speciaal voor vluchtelingen uit islamitische landen.

6. Pleit de partij voor veilige routes voor vluchtelingen naar Europa?

Nee! Vluchtelingen uit islamitische landen zijn niet welkom en de PVV zet zich ook niet in voor veilige routes.