Hoe vluchteling-vriendelijk is het CDA?

Aan de hand van zes vragen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: het CDA.

1. Maakt de partij het mogelijk dat asielzoekers snel kunnen meedoen in Nederland?

Ontbreekt… Het onderwerp 'een snelle start van de integratie van asielzoekers in Nederland' ontbreekt in het verkiezingsprogramma van het CDA.

2. Is integratie een verantwoordelijkheid van zowel vluchtelingen als de samenleving?

Twijfelgeval… Integratie is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van nieuwkomers. Toch vindt de partij ook dat de samenleving de belangrijke taak heeft om deze 'eigen verantwoordelijkheid' mede mogelijk te maken. Het CDA doet echter een voorstel waaruit blijkt dat zij de verantwoordelijkheid vooral bij de vluchteling legt. Het CDA wil namelijk dat de verblijfstatus van 'inburgerweigeraars' ingetrokken kan worden.

3. Streeft het CDA naar een goede toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen?

Ontbreekt… In het verkiezingsprogramma van het CDA staat niets over de positie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt.

4. Pleit de partij voor een goede opvang van vluchtelingen in Nederland?

Ja. Het CDA wil verder een gelijkmatige verdeling van kleinschalige vluchtelingencentra in Nederland. Wel houdt de partij bij de opvang van asielzoekers in ons land steeds rekening met het draagvlak en de spankracht in de regio.

5. Wil het CDA dat alle Europese lidstaten bescherming bieden aan vluchtelingen?

Ja! Het CDA geeft aan dat ze binnen Europa afspraken wil maken voor een eerlijke verdeling van vluchtelingen.

6. Pleit de partij voor veilige routes voor vluchtelingen naar Europa?

Ontbreekt… Het onderwerp 'veilige routes voor vluchtelingen naar Europa' ontbreekt volledig in het verkiezingsprogramma van het CDA.