Zo zien wij het - onze standpunten in het kort

VluchtelingenWerk roept de politiek op om werk te maken van snelle integratie en veilige routes. In aanloop naar de verkiezingen staan onderstaande standpunten centraal.

 

Snelle integratie

Vluchtelingen kunnen in Nederland rekenen op een veilige plek. Maar we moeten ook zorgen dat ze snel kunnen integreren om zo een toekomst op te bouwen. Als nieuwe burgers die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Dat lukt alleen als we er samen werk van maken.

Snel volwaardig meedoen

Meedoen begint met het leren van de taal. Want vluchtelingen die Nederlands spreken kunnen zich sneller zelf redden. Daarnaast moeten ze de kans krijgen om vanaf dag één volwaardig mee te doen - bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, een stage of betaald werk.

Integratie komt van twee kanten

We mogen van vluchtelingen verwachten dat ze hun best doen. Maar ook de samenleving speelt hierin een rol. De overheid kan de integratie versnellen door mensen zekerheid te geven over hun toekomst en door gezinnen zo snel mogelijk te herenigen. Maar ook door snel huisvesting en inburgering te regelen.

Kansen op de arbeidsmarkt

Gemeenten moeten zich verdiepen in de achtergrond en talenten van vluchtelingen. Zodat zij de juiste begeleiding krijgen richting onderwijs, arbeid en vrijwilligerswerk. Om vluchtelingen goede kansen te kunnen bieden op de werkvloer, moeten werkgevers hiervoor ook in de gelegenheid worden gesteld.

Goede opvang

VluchtelingenWerk vindt het belangrijk dat iedere gemeente kleinschalige opvang gaat bieden waarvan een deel permanent en een deel flexibel. Tijdens de asielprocedure moeten asielzoekers professioneel taalonderwijs, kennis van de samenleving, toegang tot de arbeidsmarkt en activiteiten aangeboden krijgen. Zodat ze sneller zelfredzaamheid zijn en hun kennis en kunde op peil blijft. Laat asielzoekers in dezelfde gemeente wonen totdat over hun aanvraag is beslist. Zo wordt onnodig verhuizen voorkomen en blijven contacten en continuïteit in school en werk behouden.

Veilige routes

We verwachten van vluchtelingen dat ze snel en soepel integreren. Maar mogen daarbij niet vergeten dat deze mensen een zware tijd achter de rug hebben. Dat ze geen andere keuze zagen dan onder levensgevaarlijke omstandigheden Europa te bereiken. Want Europa sluit de grenzen en weert daarmee vluchtelingen. Dat is geen oplossing. VluchtelingenWerk vindt dat de Europese lidstaten, waaronder Nederland, vluchtelingen de bescherming moeten bieden die zij nodig hebben.

Zorg voor veilige routes

VluchtelingenWerk vindt dat kwetsbare vluchtelingen op een veilige manier toegang moeten krijgen tot Europa om hier bescherming te vinden. Daarom is het essentieel dat er werk wordt gemaakt van veilige routes. Daarbij horen ook hervestiging, humanitaire programma's en visa.

Goede verdeling binnen Europa

We moeten zorgen voor een gelijk en solidair Europees vluchtelingenbeleid. De asielaanvragen moeten eerlijk verdeeld worden over de Europese landen. Ook moeten we voorkomen dat vluchtelingen tussen landen heen en weer worden geschoven.

In wat voor land willen wij wonen? VluchtelingenWerk kiest voor een land dat het mogelijk maakt om vluchtelingen te laten meedoen, vanaf dag één.